Day: دسامبر 31, 2019

فروش دختران برای گرفتن وام ازدواج

به گزارش شهرآرانیوز، آماری که سازمان ثبت احوال از طلاق دختران زیر ۱۳‌سال منتشر کرد نشان از افزایش پدیده کودک همسری در کشور می‌دهد و

پایان کار نزدیک است؟

جامعه نو، شورای سردبیری (برگرفته از سایت ایران امروز)- کار به کجا می‌کشد؟ این پرسشی است بر زبان خیلی از مردم، و رسوب کرده در