اسناد مربوط به پیشنهاد طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی، توسط ۶۰ نماینده مجلس

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

بنا به اسنادی که کپی آن را سایت شورای مدیریت گذار دریافت کرده، در تاریخ ۴ دی ماه ۹۷ طرحی به امضای ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای الحاق دو ماده و ۹ تبصره به قانون مجازات اسلامی جهت طی مراحل قانونی به رئیس مجلس فرستاده شده است. محتوای این دو ماده و تبصره های آن همانگونه که در کپی اسناد مشاهده می شود تشدید محدودیت ها و مجازات ها برای هر گروه یا گرایش دینی، فرهنگی و سیاسی شناخته شده یا جدید است که در چارچوب محفل یا انجمنی قصد فعالیت مسالمت آمیز مدنی داشته باشد. مجازات این فعالیت ها نیز با برچسب هایی چون “تشکیل و تبلیغ فرقه گرایی و انتشار افکار انحرافی و الحادی و تکفیری” تعیین شده است.

کپی اسناد را در اینجا ملاحظه کنید:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram