مقاومت در برابر بازخوانی جعبه های سیاه، امکان رسوایی های بیشتر برای جمهوری اسلامی؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با گذشت ۱۸ روز از سقوط هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ سرنشین توسط موشک های پدافند هوایی سپاه پاسداران، هنوز جمهوری اسلامی در برابر درخواست دولت های اوکراین و کانادا برای تحویل دادن جعبه های سیاه و یا فرستادن به کشورهایی که توانایی بررسی و بازخوانی آنها را دارند، از جمله فرانسه، مقاومت می کند.

محمد سلامی وزیر راه و شهرسازی ایران بار دیگر تاکید کرده است که جعبه سیاه در ایران می ماند و سازمان هواپیمایی کشوری که مسئول بررسی جعبه های سیاه است در حال آماده سازی سخت افزار و نرم افزار لازم برای این بررسی است، اما درباره چگونگی آماده سازی این امکانات سخنی نگفته است.

از این روی، به تاخیر انداختن بازخوانی دوجعبه سیاه پرواز ۷۳۲ و ادعای ایران مبنی بر آسیب دیدن جعبه ها، که از دید جامعه بین المللی به ترس جمهوری اسلامی از یک بازخوانی دقیق با نظارت همه طرف های درگیر تعبیر شده، گمانه زنی در مورد عمدی بودن سرنگونی هواپیما با نیت قبلی و ترس از افشا شدن این مساله پس از بازخوانی را تقویت کرده است.

کار شناسان می گویند بازخوانی دو جعبه سیاه که یکی حاوی همه مکالمات خلبان و سایر خدمه پرواز با برج کنترل تا لحظه سقوط و دیگری حاوی اطلاعات مربوط به موقعیت هواپیما از لحظه آغاز پرواز تا سقوط کامل آن است، می تواند به این تردید بوجود آمده پاسخ دهد و روشن کند که در فاصله ۲۳ ثانیه ای که بین شلیک موشک اول و دوم بوده دقیقا چه اتفاقی افتاده و چرا پدافند هوایی سپاه که در این ۲۳ ثانیه فرصت تشخیص هواپیمای مسافربری از موشک کروز احتمالی را داشته شلیک دوم را نیز کلید زده است.

در حقیقت پاسخ به این پرسش از طریق بازخوانی کارشناسانه دو جعبه سیاه است که تفاوت “خطای انسانی” با “تصمیم گیری قبلی” برای شلیک موشک دوم را روشن می کند و مقاومت جمهوری اسلامی برای تحویل جعبه ها به اوکراین به عنوان مالک هواپیما، یا ایجاد امکان این بازخوانی با شرکت همه طرف های درگیر، ظن افشای دروغ ها و رسوایی های بیشتر برای جمهوری اسلامی پس از بازخوانی را بر می انگیزد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با وبسایت آلمانی اشپیگل بار دیگر با فرار به جلو اپراتور پدافند هوایی سپاه را مقصر دانسته و گفته فردی که به هواپیمای مسافری اوکراین شلیک کرده اکنون در زندان است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram