در این روزهای اقتصاد چه نباید کرد!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
در این روزهای اقتصاد چه نباید کرد!

بزرگترین پرسش اقتصادی امروز این است که چه باید کرد اما پرسش مهمتری وجود دارد که در این روزها چه نباید کرد !

آخرین وضعیت افزایش یا کاهش قیمت ها برای خرید یا فروش کالاهای سرمایه ای برای حفظ وضعیت برتر تلاش هر روزه ایرانیان است .

با بالا و پایین شدن قیمت ارزهای خارجی و طلا و شاخص بورس اکثریتی عظیمی از ایرانیان بدنبال پاسخ این پرسش هستند که چه باید کرد؟

آنانکه در گیر هر روزه بالا یا پایین رفتن بازار های سرمایه ای هستند، میدانند که پاسخ چه باید کرد آنهم به عنوان یک پاسخ دایمی بلند مدت وجود ندارد و قدرت تحلیل ها در میان کارکشتگان بازار ها حداکثر یک روز است و هر روز صبح با وضعیتی جدید مواجه هستند که درک آن برای اذهان دور از بازار ها و غیر حرفه ای سخت است و بزبان ساده باید گفت که قدرت پیش بینی بلند مدت بازار ها در ایران به همان نسبت ثبات قیمت در ایران است .

پاسخ فنی تر به شرایط روز این است که چه نباید کرد؟

عدم تکرار پذیری خطاهای جمعی و حراست از کیان مادی بنگاه یا خانوار میتواند پاسخ مستحکم تری نسبت به پرسش فوق باشد.

در امور اینچنینی، حفظ سرمایه و از دست ندادن پول به اندازه شناسایی سود مهم است .

نوشتار ذیل بر آن است تا با کلماتی بی تکلف و با استفاده از تجربیات دیگر کشور ها این تجربه را در حد توان نگارنده بومی سازی کند.

یک – شخصی سازی امور در برابر افت و خیز های بازار ها ضرر هنگفتی را به شما میسازد. پس هرگز در برابر روند های مثبت و منفی بازار مقاومت نکنید و بدانید که قدرت بازار از هر نیرویی قدرتمند تر است.

دو – تمرکزبر آنچه که کنترلش در حد توان شما نیست به شما آسیب جدی وارد میکند و این امر زمانی خطر ساز است که تصمیمات بزرگ مالی خود را بر اساس روایت اغراق آمیزی از این نیرو ها قرار دهیم.

تلاش میکنم تا با مثالی موضوع را بشکافیم

تمر کز شما بر اطلاع و استفاده مادی ۲۴ ساعته از اخبار اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی در تصمیمات علی الخصوص کوتاه مدت از اموری است که نباید آن را انجام داد. زیرا عملا ماهیت رسانه پروبال دادن به وقایع روز است و با نگاهی عمیق تر میتوان دریافت که بسیاری از این وقایع در نحوی که می شنویم یا می خوانیم اتفاق نمی افتند یا بسیار بزرگنمایی شده اند .

پس در تصمیم گیری در اموری که بر آن کنترل نداریم با احتیاط رفتار کنیم

سه – حال با گذشت ۴ ماه از سال جاری و مشخص شدن سود ها و ضرر ها باید به این قانون باور کنیم که سود دایمی در هیچ جایی وجود ندارد و زندگی مالی ما ترکیبی از سود و ضرر است. حال باید به این پرسش پاسخ دهید که خودتان مسئول سود یا زیان خود هستید. پس کسی بجز خودتان را مقصر نشمارید اما در این تحلیل اغراق نکنید و باور کنید که ضرر بخشی از مسیر کار است و فعالان موفق میدانند و یاد گرفته اند که از ناچاری بخشی از پول از بین میرود. پس از دست رفتن بخشی از آن و مواجهه با آن را تمرین کنیم تا آن را به درستی یاد بگیریم .

چهار – براساس تصمیم گیری مجانی دیگران در این بازار ها رفتار نکنید.

تجربه نشان داده است کسانی که واقعا در این بازار ها موفق هستند فرمول خود را در اختیار دیگران قرار نمیدهند پس کسانی که با تبلیغات فریبنده رفتار های پولدار شدن کوتاه مدت را تبلیغ میکنند از خطر ناکترین ربایندگان سرمایه های شما هستند.

پنج – در دام تئوری پردازان یا بوروکراتها نباید افتاد

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل اقتصاد در اصلاح ساختار کشور شیلی، اعتبار خود را از دست داد، به همان سیاق هم هری مارکویتز برنده جایزه نوبل و مبدع نظریه متنوع سازی سبد سهام، بدترین زیانها را در صندوقهای سرمایه گذاری به بار آورد.

ذکر دو مثال بالا این قانون را یاد اوری میکند که تئوری پردازی تخصص ناب علمی است که هرکسی را توانایی دستیابی بدان نیست. اما دنیای واقعی را به عملگرایان بهره مند و با دانش از نظریه ها بسپارید.

گوش کردن به حرفهای بوروکراتهای پشت میز نشین در ادارات دولتی هم که در آمد خود را به شیوه ثابت و خارج از بازار های واقعی کسب میکنند هم به همان اندازه خطر ناک است .

شش – بدون طرح مکتوب و مدون رفتار مالی حرکت نکنید

اگر طرح مدون و مکتوب برای رفتار مالی خود ندارید و در این خصوص تا کنون با کسی صحبت نکرده اید خطر در بیخ گوش شماست. پس از هم اکنون کار هایی را که نباید کرد مجددا باهم مرور کنیم.

مهرداد سیدعسگری

منبع: ایران گلوبال

برای مطالعه مقالات اقتصادی به صفحه کارگروه اقتصاد شورای مدیریت گذار مراجعه کنید

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»