Day: سپتامبر 17, 2020

این حکومت انتخاب من نیست

این بداهه را تقدیم دوستان میهن‌پرست و خانواده‌هایشان می‌کنم که از بیست مرداد ۹۸ تا امروز شجاعانه در برابر ظلم ایستادگی می‌کنند.