Day: اکتبر 16, 2020

شورا، گذاری ناگزیر به فردا

نه به نبش قبر اصلاحات، نه به کودتای حکومتی، نه به مداخله خارجی، شورا راهی است که باید رفت؛ امیدی است که می توان بدان