Day: اکتبر 17, 2020

اطلاعیه کارگران گروه ملی اهواز

 متاسفانه در پرداختی حقوق شهریورماه تبعیض طبقاتی و کاشتن نهال فتنه و برگشت به دوران سرمایه داری با اضافه کردن آیتم «متفرقه حق فنی »

اعضای «اضافه» بدن برای فروش

در تاریخ صد ساله ایران، حکومت پشت حکومت، دیکتاتور و خون‌ریز و دزد و فاسد پشت سر هم زندگی مردم را تباه کرده و ثروت