Day: نوامبر 14, 2020

در داروخانه‌ها چه می‌گذرد؟

برخی کارکنان داروخانه‌ها کمتر از دو میلیون تومان درآمد دارند/ کارفرمایان از کارگران چک و سفته می‌گیرند و اجرا می‌گذارند.

آهای مردم! مجتبی نجفی

بیست ماه افتخار خدمت در ارتش را داشته ام و به روحیات بسیاری از فرماندهان و امرای ارتش و حجم نارضایتیشان واقفم. به خصوص حس