۵ هزار دلار دادیم تا گورباچف آمد از روی نوشته‌های ما درباره خوبی‌های امام گفت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دکتر اکبر جباری، داماد علی دوانی و باجناق غلامحسین الهام، در کانال تلگرامی منسوب به وی، در مورد پشت پرده سخنان گورباچف بعد از فروپاشی شوروی و پرداخت پول به وی نوشت:

نمی‌دانم شما هم آن گفتگوی معروف گورباچف (اخرین رهبر شوروی سابق) با تلویزیون ایران را که بعد از فروپاشی پخش شد را دیده بودید یا نه. اولین گفتگوی گورباچف با تلویزیون ایران بود.

گورباچف در آن گفتگو از عظمت و اهمیت انقلاب ایران، و نامه آقای خمینی به خودش که پیش‌بینی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را کرده و از بازگشت به دین و مذهب سخن گفته بود، یاد کرد. گورباچف در آن گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی علت فروپاشی شوروی را گوش نکردن به نصایح و توصیه‌های آقای خمینی ذکر کرد و آینده جهان را از آن انقلاب اسلامی ایران دانست.

آن گفتگو نزد مسئولین جمهوری اسلامی و کثیری از دلباختگان نظام مقدس، چنان شور و شعف و غروری برانگیخت که هنوز که هنوز است، نان آن را می‌خورند.

اما چیزی که هرگز گفته نشد و دلبستگان نظام مقدس ندانستند، این بود که آن گفتگو کلاً ۵ هزار دلار خرج داشت. تلویزیون ایران فهمیده بود که گورباچف بعد از فروپاشی، تقریباً یک شومن شده است که به ازای دریافت مبلغی، هر مصاحبه‌ای می‌کند و هر حرفی می‌زند. ارزشش را داشت. ۵ هزار دلار دادیم، چند صفحه گذاشتیم جلویش تا بخواند و سالها نانش را خوردیم! من مع‌الاسف در جریان آن معامله بودم. چون در شبکه چهار سیما کار می‌کردم. معامله‌ای که در تولید «وهم» نزد کثیری از دلبستگان جمهوری اسلامی مؤثر بود. من هرگز خود را به خاطر آن معامله نخواهم بخشید. هرگز…

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»