Day: ژانویه 5, 2021

از معلمان و پرستاران چه خبر؟

شماری از معلمان خرید خدمت یزد روز یکشنبه ۱۴ دیماه با برپایی تجمع مقابل ساختمان استانداری یزد خواستار تبدیل وضعیت خود و پرداخت مطالبات مزدی

گروکشی در روابط بین‌الملل

کره جنوبی از ترس توبیخ آمریکا، منابع ایران را بلوکه کرده و از دادنش به ایران امتناع می کند و در مقابل ایران نیز برای