Day: ژانویه 15, 2021

میراث ترامپ در خاورمیانه

میشائل تومان، ستون نویس روزنامه پرتیراژ «Zeit» در ستون «پنج دقیقه به هشت» این رسانه آلمانی با اشاره به اظهارات جیمز جفری، نماینده ویژه ترامپ