Day: ژانویه 19, 2021

۹۵درصد کارگران زیر خط فقر هستند

کارگران تابع قانون کار جمهوری اسلامی آرزوی تجربه یک روز بی دغدغه فکری را دارند, کارگران کشور امروز آگاه هستند و به وعده های تو