Day: فوریه 14, 2021

ببینید: به پایت ای وطن نشسته ام

نماهنگ پاسداشت یاد جان فدایان ارتش ایران با حضور «ناخدا هوشنگ صمدی» و سازهای ایرانی در کرانه های خلیج فارس به مناسبت یادواره جان فدایان

این بود داستان یک برخورد قاطع…!

امروز با عابد اکبری حرف زدم. از تعجب شاخ درآوردم. حدس بزنید تا اینجا ماجرای شکایت از عنابستانی به خاطر سیلی به سرباز راهور به