Day: فوریه 21, 2021

قدرت دیپلماسی، مرتضی ملک

آیا کشورهای هم سنخ و هم سو با نظام از زیر به داد جمهوری اسلامی رسیدند؟ یا برنامه پیچیده دور زدن تحریمها و ترفند های

روز جهانى “زبان مادری”

بخش فرهنگى سازمان ملل، يونسكو در سال ٢٠٠٠ ميلادى روز ٢١ فوريه را بعنوان روز جهانى “زبان مادرى” معرفى كرد. قبل از آن در ژوئن