Day: فوریه 26, 2021

عفو بین‌الملل:‌مقامات ایران باید ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی را كه در زندان زاهدان در بازداشت به سر می‌برد، فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند

مقامات ایران باید ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی را كه در زندان زاهدان، استان سیستان و بلوچستان در بازداشت به سر می‌برد، فورا و بدون قید

عروسی[جشن] دانشمندان، رحیم قمیشی

همانجا که نه می‌پرسند شیعه هستی یا سنی، همانجا که نمی‌پرسند ایرانی هستی یا آمریکایی، همانجا که همه یک هدف دارند و برای هدف‌شان جان