Day: مارس 18, 2021

خبرگزاری هرانا – سال ۱۳۹۹ تصویری بارز از تداوم نقض حقوق بشر در ایران را روایت می‌کند. تهدید مستمر حق آزادی اندیشه و بیان، برخورد

گزارشی از وضعیت اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی معلم زندانی و دبیر سابق کانون صنفی معلمان ایران از ۲ شب گذشته در فاز ۵ ندامتگاه مرکزی کرج (قزلحصار) محبوس است. در

بازنده ‌رینگ، باخته ‌شطرنج!

آنکه ورود به این مسابقه را تشویق میکند شطرنج باز ماهری است که شما را ساده و فاقد قدرت تحلیل موقعیت یافته است. می‌خورید: هم‌