Day: مارس 19, 2021

جنبش ملی شدن صنعت نفت و دستاورد آن

روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹، روز استقلال سياسی و اقتصادی ایران بود. استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی جدايی ناپذيرند. دهه‌ها بود كه دولت‌های ایران توان اعمال

دلم لباس عید می‌خواد!

مریم ده سالش بود و عاشق نقاشى كشيدن. هر روز با خواهر ۸ ساله‌ش با ترازوهاشون می‌رفتند یه گوشه شهر می‌نشستند تا کمک خرج خانواده

روزجهانی نوروز

دبیرکل سازمان ملل متحد: قول ما در دستور کار توسعه پایدار ۲۰۳۰ مبنی بر اینکه هیچ کسی را پشت سر نگذاریم بیش از هر زمان

از یک مانع عبور کردیم

رضا پهلوی به حق مردم برای آن که هر چند سال یک بار بازیگر اول و شخص اول کشور را انتخاب کنند، با فروتنی صحه