“مشت آهنین، فروپاشی سیاسی”، فرانک چالاک

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

فقدان به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و رسمیت بخشیدن به اعتراضات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز روند فروپاشی سیاسی را تسریع خواهد کرد.

 

فرانک چالاک

ماه ها از مشت آهنینی که هواپیمای اوکراینی را هدف قرار داد، می گذرد. مسببین اصلی این عمل که باعث کشته شدن ۱۷۶ نفر انسان گردید تاکنون مشخص نگردیده اما هموطنانی که صرفاً برای سوگواری شمعی افروختند دچار گرفتاری ها فراوان شده و می شوند.

هنوز جوهر خبر تائید نهایی احکام مهدی محمودیان و بهاره هدایت خشک نشده، وکیل سه دانشجوی بازداشت شده در سال ۹۸ خبر از ارسال پرونده ی این سه دانشجو، امیرحسین علی‌بخشی، علی حقیقت‌جوان و ضیاءالدین نبوی می دهد.

گویا عواقب اتفاقات سال ۹۸ اعم از مردمی که معترض بودند و یا سوگوارانی که با مشت آهنینی که پایگاه های خالی عین الاسد را قرار بود هدف قرار دهد اما آن مشت را حوالتی به هواپیمایی داد که بهای آن کشتار ۱۷۶ بی گناه بودد، تمامی ندارد.

کم و بیش فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در کشور رخ داده است. خفه کردن صدای مردم نتیجه ایی جز فروپاشی سیاسی به دنبال نخواهد داشت.

فقدان به رسمیت شناختن جنبش های اجتماعی، جامعه مدنی و رسمیت بخشیدن به اعتراضات مسالمت آمیز و خشونت پرهیز روند فروپاشی سیاسی را تسریع خواهد کرد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»