Day: آوریل 6, 2021

«بکتاش آبتین» یکی از چند عضو کانون نویسندگان که در زندان محبوسند، پس از ابتلا به کرونا و درگیرشدن ریه‌هایش به بهداری زندان اوین انتقال