کارگروه زنان و برابری جنسیتی

کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورای گذار تمرکز خود را بر مبارزە برای رفع هرگونە تبعیض جنسیتی  میگذارد. از آنجایی کە در ایران در طول بیش از چهار دهە حکومت جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی بە پشتوانە قانون در جامعە نهادینە شدە، کارگروە زنان بر این باوراست کە  رفع تبعیض جنسیتی در ایران فقط و فقط در صورت گذار کامل از جمهوری اسلامی ممکن میشود و در این راستا حضور فعال و چشمگیر زنان در تسریع و تسهیل پروسە گذار و در بازسازی ایران بعد از گذار بر اساس مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر و بر اساس تضمین اهرم های لازم برای برابری جنسیتی و فراهم کردن شرایط مشارکت یکسان زنان و مردان آن جامعە در زمینەهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی   لازم و ضروری  میباشد. کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورا در راستای ایجاد جامعەای بدور از تبعیض در آیندە ایران تلاش میکند. برای تماس با کارگروه زنان و برابری جنسیتی از  این ایمیل استفاده کنید:  [email protected]
گلاله شرفکندی

گلاله شرفکندی

مدیر کارگروه

مقالات

پیام فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی سیاسی، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
سالروز «هشت مارس» نماد انسان غفلت زده و نیمه پنهان تاریخ مرد سالار ایران زمین / «زنان» دو برابر مردان استثمار می شوند (بخش دوم)
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن: بررسی دلایل اصلی شکاف جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی، حمید آقایی 
برگزاری مراسم ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز
گوشه ای از رنج و عذاب مضاعف زنان زحمتکش و سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی
۸ مارس نماد مبارزات همبسته‌ی زنان علیه فقر، نابرابری، خشونت و خفقان

سالروز «هشت مارس» نماد انسان غفلت زده و نیمه پنهان تاریخ مرد سالار ایران زمین / «زنان کارگر» دوبرابر مردان استثمار می شوند!

سروش آزادی نگاهی به سپهر زن ایرانی بی پایه نیست اگر ادعا کنیم که میانه آشفتگی در تاریخ ایران و سلطه جوئی مردسالارانه بر…..

۸ مارس روز جهانی زن: انتشار مجدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به…..

به مناسبت روز جهانی زن: تاریخ شماری وضعیت زنان مزدبگیر، کارگر و کارمند در دوره بحران اقتصادی دولت روحانی

براساس آمار و گفته های مقامات مسئول جمهوری اسلامی: در بحران اقتصادی در ایران زنان مزدبگیر دوبرابر مردان استثمار می شوند! ۲۸ دی ۱۳۹۹-…..

پروین محمدی به دلیل اعتراض به تضییع حقوق کارگران، به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

پروین محمدی، فعال کارگری به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته» و نیز مصاحبه درباره آتش‌سوزی پلاسکو به…..

روایتی تازه از آزار جنسی در مطبوعات ایران

بعدا به ما می‌گویند خائن/ اگر برای شفافیت در محیط مطبوعات گامی برنداریم، اعتباری برایش نمی‌ماند.   روزنامه‌نگاران مستقل ایران گزارش تحقیقی که در…..

اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زنان

ما بیست و چهار تشکل زنان ایرانی پراکنده در نقاط مختلف دنیا ، با حفظ هویت مستقل گروهی خود کنار هم ایستاده ایم، تا…..

هشت زن زندانی عقیدتی: سال ۹۹ با وقوع فاجعه ای دیگر به پایان خود نزدیک میشود

درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین که یکی از صدها زندانی سیاسی، عقیدتی زندان‌های ایران است، این خبر تلخ اگر چه…..

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری، باران نظرپور

آیا می‌توان در جامعه‌ای که زنانگی سخیف و سطحی تلقی می‌شود و مردانگی نشان از برتری است، به راحتی پذیرفت که به یک دختر…..

آخرین مطالب

مقالات

پیام فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی زندانی سیاسی، به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن
سالروز «هشت مارس» نماد انسان غفلت زده و نیمه پنهان تاریخ مرد سالار ایران زمین / «زنان» دو برابر مردان استثمار می شوند (بخش دوم)
به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن: بررسی دلایل اصلی شکاف جنسیتی در نظام جمهوری اسلامی، حمید آقایی 
برگزاری مراسم ٨ مارس روز جهانی زن در شهر سقز
گوشه ای از رنج و عذاب مضاعف زنان زحمتکش و سرپرست خانواده در نظام جمهوری اسلامی
۸ مارس نماد مبارزات همبسته‌ی زنان علیه فقر، نابرابری، خشونت و خفقان

سالروز «هشت مارس» نماد انسان غفلت زده و نیمه پنهان تاریخ مرد سالار ایران زمین / «زنان کارگر» دوبرابر مردان استثمار می شوند!

سروش آزادی نگاهی به سپهر زن ایرانی بی پایه نیست اگر ادعا کنیم که میانه آشفتگی در تاریخ ایران و سلطه جوئی مردسالارانه بر…..

۸ مارس روز جهانی زن: انتشار مجدد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، مصوب ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹

از نظر این کنوانسیون، عبارت: «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به…..

به مناسبت روز جهانی زن: تاریخ شماری وضعیت زنان مزدبگیر، کارگر و کارمند در دوره بحران اقتصادی دولت روحانی

براساس آمار و گفته های مقامات مسئول جمهوری اسلامی: در بحران اقتصادی در ایران زنان مزدبگیر دوبرابر مردان استثمار می شوند! ۲۸ دی ۱۳۹۹-…..

پروین محمدی به دلیل اعتراض به تضییع حقوق کارگران، به حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد

پروین محمدی، فعال کارگری به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ایراد سخنرانی در جمع کارگران بازنشسته» و نیز مصاحبه درباره آتش‌سوزی پلاسکو به…..

روایتی تازه از آزار جنسی در مطبوعات ایران

بعدا به ما می‌گویند خائن/ اگر برای شفافیت در محیط مطبوعات گامی برنداریم، اعتباری برایش نمی‌ماند.   روزنامه‌نگاران مستقل ایران گزارش تحقیقی که در…..

اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زنان

ما بیست و چهار تشکل زنان ایرانی پراکنده در نقاط مختلف دنیا ، با حفظ هویت مستقل گروهی خود کنار هم ایستاده ایم، تا…..

هشت زن زندانی عقیدتی: سال ۹۹ با وقوع فاجعه ای دیگر به پایان خود نزدیک میشود

درگذشت بهنام محجوبی، درویش گنابادی محبوس در زندان اوین که یکی از صدها زندانی سیاسی، عقیدتی زندان‌های ایران است، این خبر تلخ اگر چه…..

عدم پذیرش حقوق اقلیت‌های جنسی در سایه استبداد و مردسالاری، باران نظرپور

آیا می‌توان در جامعه‌ای که زنانگی سخیف و سطحی تلقی می‌شود و مردانگی نشان از برتری است، به راحتی پذیرفت که به یک دختر…..