کارگروه زنان و برابری جنسیتی

کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورای گذار تمرکز خود را بر مبارزە برای رفع هرگونە تبعیض جنسیتی  میگذارد. از آنجایی کە در ایران در طول بیش از چهار دهە حکومت جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی بە پشتوانە قانون در جامعە نهادینە شدە، کارگروە زنان بر این باوراست کە  رفع تبعیض جنسیتی در ایران فقط و فقط در صورت گذار کامل از جمهوری اسلامی ممکن میشود و در این راستا حضور فعال و چشمگیر زنان در تسریع و تسهیل پروسە گذار و در بازسازی ایران بعد از گذار بر اساس مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر و بر اساس تضمین اهرم های لازم برای برابری جنسیتی و فراهم کردن شرایط مشارکت یکسان زنان و مردان آن جامعە در زمینەهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی   لازم و ضروری  میباشد. کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورا در راستای ایجاد جامعەای بدور از تبعیض در آیندە ایران تلاش میکند. برای تماس با کارگروه زنان و برابری جنسیتی از  این ایمیل استفاده کنید:  [email protected]
گلاله شرفکندی

گلاله شرفکندی

مدیر کارگروه

مقالات

مادران دادخواه سرزمینم
جامعه رنگین کمانی و کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار
پدران و مادران داغدار و دادخواه
اعدام، حكمى باقیمانده از دوران انتقامجویی بشر
نه به اعدام!
شعله پاکروان، از مادران دادخواه و چشم براه

ارائه سیمای غیرواقعی از شرایط ایران توسط نمایندگان جمهوری اسلامی

نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی زنان٬ سیمایی غیرواقعی از شرایط ایران ارائه می‌دهند. الهه امانی، فعال حقوق زنان و عضو کادر مدیریت دانشگاه…..

عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان به زندان اوین منتقل شد

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی…..

همه تحت تبعیضیم اما بعضی‌هایمان تحت تبعیض مضاعف!

باید ترس‌ها، کلیشه‌ها و خطوط قرمز را کنار گذاشت و بدون لکنت زبان از حقیقتی به نام «تبعیض مضاعف» علیه زنان صحبت کرد.   …..

قلب صبور دایه شریفه

سرگل میرزایی، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار حلقەی اتصال مادران چشم براە، دادخواهی ٤١ سالەیست کە تمامی مادران داغدیدەی شهیدان…..

چشم به راه آقانور

عفت گوهری، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار   با وجود تهدیدها از هر امکانی و تقریبا همیشه و در هرجمعی…..

مادر چشم براه، فاطمه وکیلی

ناهید دلنواز، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار   وقتی به تاریخ جمهوری اسلامی نظری می افکنیم لیستی بلندبالا از مادران…..

آزار و خشونت در فضای مجازی

لایو اینستاگرام: «با گذار و برای گذار» با حضور مهمان برنامه خانم هایده روش و ‌عفت گوهری و شبنم شجری‌زاده اعضای کارگروه زنان و…..

غیبت رهبران زن؛ گوترش نابرابری جنسیتی را بزرگ‌ترین چالش حقوق بشر خواند

در طول هفته گذشته ۱۹۰ رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر به نمایندگی از کشورشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند اما…..

آخرین مطالب

مقالات

مادران دادخواه سرزمینم
جامعه رنگین کمانی و کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار
پدران و مادران داغدار و دادخواه
اعدام، حكمى باقیمانده از دوران انتقامجویی بشر
نه به اعدام!
شعله پاکروان، از مادران دادخواه و چشم براه

ارائه سیمای غیرواقعی از شرایط ایران توسط نمایندگان جمهوری اسلامی

نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی زنان٬ سیمایی غیرواقعی از شرایط ایران ارائه می‌دهند. الهه امانی، فعال حقوق زنان و عضو کادر مدیریت دانشگاه…..

عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان به زندان اوین منتقل شد

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی…..

همه تحت تبعیضیم اما بعضی‌هایمان تحت تبعیض مضاعف!

باید ترس‌ها، کلیشه‌ها و خطوط قرمز را کنار گذاشت و بدون لکنت زبان از حقیقتی به نام «تبعیض مضاعف» علیه زنان صحبت کرد.   …..

قلب صبور دایه شریفه

سرگل میرزایی، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار حلقەی اتصال مادران چشم براە، دادخواهی ٤١ سالەیست کە تمامی مادران داغدیدەی شهیدان…..

چشم به راه آقانور

عفت گوهری، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار   با وجود تهدیدها از هر امکانی و تقریبا همیشه و در هرجمعی…..

مادر چشم براه، فاطمه وکیلی

ناهید دلنواز، عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار   وقتی به تاریخ جمهوری اسلامی نظری می افکنیم لیستی بلندبالا از مادران…..

آزار و خشونت در فضای مجازی

لایو اینستاگرام: «با گذار و برای گذار» با حضور مهمان برنامه خانم هایده روش و ‌عفت گوهری و شبنم شجری‌زاده اعضای کارگروه زنان و…..

غیبت رهبران زن؛ گوترش نابرابری جنسیتی را بزرگ‌ترین چالش حقوق بشر خواند

در طول هفته گذشته ۱۹۰ رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر به نمایندگی از کشورشان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کردند اما…..