کارگروه زنان و برابری جنسیتی

کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورای گذار تمرکز خود را بر مبارزە برای رفع هرگونە تبعیض جنسیتی  میگذارد. از آنجایی کە در ایران در طول بیش از چهار دهە حکومت جمهوری اسلامی تبعیض جنسیتی بە پشتوانە قانون در جامعە نهادینە شدە، کارگروە زنان بر این باوراست کە  رفع تبعیض جنسیتی در ایران فقط و فقط در صورت گذار کامل از جمهوری اسلامی ممکن میشود و در این راستا حضور فعال و چشمگیر زنان در تسریع و تسهیل پروسە گذار و در بازسازی ایران بعد از گذار بر اساس مفاد اعلامیە جهانی حقوق بشر و بر اساس تضمین اهرم های لازم برای برابری جنسیتی و فراهم کردن شرایط مشارکت یکسان زنان و مردان آن جامعە در زمینەهای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی   لازم و ضروری  میباشد. کارگروە زنان و برابری جنسیتی شورا در راستای ایجاد جامعەای بدور از تبعیض در آیندە ایران تلاش میکند. برای تماس با کارگروه زنان و برابری جنسیتی از  این ایمیل استفاده کنید:  [email protected]
گلاله شرفکندی

گلاله شرفکندی

مدیر کارگروه

مقالات

گفتگوی اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار در باره خشونت علیه زنان
من یک زن ایرانی ام…
بیانیه‌ی اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: دلیل اصلی همه خشونتهایی که زنان ایران گرفتارش هستند؛ شکوه میرزادگی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان: وضعیت زنان در ایران، مهتاب، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
آیا باید اعتراف کنیم که ما هم در گسترش خشونت جنسیتی مقصریم؟ رضا شیرازی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان: گزارشی از دشواری های زنان کارگر، از کار ارزان تا برده داری نوین

تبعیض علیه زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی از محکمات و ستون های اصلی اندیشه اسلام فقاهتی حاکم است.  …..

سازمان بین المللی کار (به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، ۲۵ نوامبر): به تعرض و تبعیض جنسی علیه زنان کارگر در صنعت پوشاک پایان دهید

‍ زنان کارگر را در امور مداخله دهید! اگرچه بیشتر کارگران سراسر جهان از آثار کرونا منفی مصون نمانده‌اند ولی کارگران برخی از صنوف…..

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین به مناسبت سالگرد خیزش آبان ۹۸

روز جمعه ۳۰ آبان ماه، برای بزرگداشت جان باختگان آبان خونین تعدادی از آزادگان زن زندان اوین گردهم آمدند و با سرودخوانی و شعرخوانی…..

فیلم «نسرین»، مرتضی ملک محمدی

بجای تحریک سوءظن و بد بینی بهترست از این اقدامات حمایت کنیم . جنبش های مدنی مردم ایران ، به این ابتکارها نیاز دارند…..

مبارزه برای برابری جنسیتی و تامین حقوق اقلیت‌های جنسیتی

  ما در کارگروه زنان و برابری جنسیتی، نسبت به تبعیض جنسیتی که به افراد جامعه روا می‌شود حساس هستیم و خود را موظف…..

گفتگوی شاپرک شجری زاده با دوستان رنگین کمانی

شاپرک شجری زاده عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار گفتگویی را با سه تن از دوستان کنشگر برابری جنسیتی، امینا ماهر،…..

سلامت زنان در گرو هنجار زدایی از بدن زنانە

ارزش ها و هنجارها در مورد بدن باید بار دیگر و بە شکلی تازە بازتعریف شوند. نگاه مردسالارانه و ابزارگونەی قوانین جمهوری اسلامی ایران…..

حقوق رنگین کمانی‌ها، حقوق بشر است

احقاق حقوق برابر برای جامعه رنگین کمانی، نیازمند لغو قوانین تبعیض آمیز و فرهنگ‌سازی صحیح در جامعه است. ترجمه: س.آگرین تدوین و زیرنویس شبکه‌های…..

آخرین مطالب

مقالات

گفتگوی اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار در باره خشونت علیه زنان
من یک زن ایرانی ام…
بیانیه‌ی اتحاد بازنشستگان به مناسبت روز جهانی منع خشونت علیه زنان
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان: دلیل اصلی همه خشونتهایی که زنان ایران گرفتارش هستند؛ شکوه میرزادگی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان: وضعیت زنان در ایران، مهتاب، عضو کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار
آیا باید اعتراف کنیم که ما هم در گسترش خشونت جنسیتی مقصریم؟ رضا شیرازی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان: گزارشی از دشواری های زنان کارگر، از کار ارزان تا برده داری نوین

تبعیض علیه زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و حقوقی از محکمات و ستون های اصلی اندیشه اسلام فقاهتی حاکم است.  …..

سازمان بین المللی کار (به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت بر زنان، ۲۵ نوامبر): به تعرض و تبعیض جنسی علیه زنان کارگر در صنعت پوشاک پایان دهید

‍ زنان کارگر را در امور مداخله دهید! اگرچه بیشتر کارگران سراسر جهان از آثار کرونا منفی مصون نمانده‌اند ولی کارگران برخی از صنوف…..

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی زن زندان اوین به مناسبت سالگرد خیزش آبان ۹۸

روز جمعه ۳۰ آبان ماه، برای بزرگداشت جان باختگان آبان خونین تعدادی از آزادگان زن زندان اوین گردهم آمدند و با سرودخوانی و شعرخوانی…..

فیلم «نسرین»، مرتضی ملک محمدی

بجای تحریک سوءظن و بد بینی بهترست از این اقدامات حمایت کنیم . جنبش های مدنی مردم ایران ، به این ابتکارها نیاز دارند…..

مبارزه برای برابری جنسیتی و تامین حقوق اقلیت‌های جنسیتی

  ما در کارگروه زنان و برابری جنسیتی، نسبت به تبعیض جنسیتی که به افراد جامعه روا می‌شود حساس هستیم و خود را موظف…..

گفتگوی شاپرک شجری زاده با دوستان رنگین کمانی

شاپرک شجری زاده عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار گفتگویی را با سه تن از دوستان کنشگر برابری جنسیتی، امینا ماهر،…..

سلامت زنان در گرو هنجار زدایی از بدن زنانە

ارزش ها و هنجارها در مورد بدن باید بار دیگر و بە شکلی تازە بازتعریف شوند. نگاه مردسالارانه و ابزارگونەی قوانین جمهوری اسلامی ایران…..

حقوق رنگین کمانی‌ها، حقوق بشر است

احقاق حقوق برابر برای جامعه رنگین کمانی، نیازمند لغو قوانین تبعیض آمیز و فرهنگ‌سازی صحیح در جامعه است. ترجمه: س.آگرین تدوین و زیرنویس شبکه‌های…..