سه نکته از جمشید اسدی درباره گوشه زنی های برخی از دوستان اپوزیسیون هموند نظام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
نکته اول – این که دوستان اپوزیسیون هموند نظام از کوچک ترین همدلی هم قطاران شان با اپوزیسون مستقل از نظام بر آشوبند، جای شگفتی نیست. بلکه نشان دهنده تنهایی روز افزون اصلاح طلبان سهم خواه و اپوزیسیون هموند نظام است. مبارزه اپوزیسیون هموند نظام با «تشویش» اذهان بیش از اینها خواهد شد.
نکته دوم -این که دوستان اپوزیسیون هموند نظام بکوشند با هر دروغ زنی و افترا اپوزیسون مستقل از نظام را خراب کنند هم کار تازه ای نیست. برای پی بردن به سرچشمه های این سنت نامبارک می توان به تفکر دشمن – دشمن نظام ولایی رجوع کرد.
و اما نکته سوم – برای ایران دوستی و سربلندی کشورم نیاز به درس های شعار گونه هیچ کسی ندارم. چنانچه به خود اجازه نمی دهم به هیچ هموطنی، درس ایران دوستی بدهم حتی به آنها که روی مدار نظام ولایی هستند، که بسیار از ایرانی های غیر مجذ‌وب را از حقوق شهروندی محروم کرده است. این تفاوت نگاه ما به ایران و ایرانی است.
نگاه اپوزیسون آزادی خواه مستقل از نظام: ایران متعلق به همه ایرانی هاست. از حزب اللهی گرفته تا آزادی خواه در چارچوبی قانونمند.
اما در نگاه اپوزیسون هموند نظام: هر کسی برون از چارچوب مورد قبول نظام ولایی برای تغییر و تحول مبارزه کند، ضد استقلال و پس دشمن ایران است. به ویژه اگر زبان فرنگی بداند و با فرنگی گفتگو کند. چکار داریم به فرنگی چه گفته است و چه شنیده است؟ نه این است که نظام ولایی هر ایرانی دو گذرنامه ای را مظنون می داند؟
گرفتاری بزرگ اپوزیسون هموند نظام تنها همدلی با سیاست های کلان نظام ولایی نیست. حق اوست که آن گونه که می خواهد بیاندیشد. گرفتاری اپوزیسون هموند نظام آن است که دیگر نمی اندیشد و بنابراین عقب مانده است.
استدلال این اپوزیسون در این حد است که بگوید فلان سخنران دعوت شده از شورای مدیریت گذار با تحریم ها موافق است، و همین دلیل بدی اوست. یا این که با بی شرمی بگوید “احمد رافت، سخنران دیگر را هم که همه می شناسند”. همچون قاضی شرع خلخالی که گفت محاکمه و دفاع لازم نیست، احراز هویت کافی است. یا این که شورا “در یکی از اتاق های کنگره” نشستی برگزار می کند و دیگری کاری به چند و چون آن ندارد.
اپوزیسون هموند نظام اشتباه نمی کند، بلکه اندیشه نمی کند.  
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram