پیام ناخدا محمد فارسی مسئول کارگروه ارتش ملی ایران در شورای مدیریت گذار به همرزمان شجاع ارتش ملی ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

همرزمان داخل و خارج از کشور،
همرزمان شجاع ارتش ملی ایران زمین،

اکنون هنگام آن رسیده است که ما نیز به وظیفه ملی خود عمل کرده در کنار مردم به پا خاسته کشورمان قرار گیریم.

مردم عزیز ایران و بخصوص جوانان کشور، جان برکف به میدان آمده اند تا از این رژیم قرون وسطائی عبور کنند. جوانان ما مصمم اند از طریق اعتراضات خیابانی، نافرمانی مدنی و اعتصابات سراسری در دوران گذار رژیم را ساقط کنند.

در هنگام عبور از رژیم، ما در کنار مردم ایران قرار خواهیم گرفت. اگر رژیم بخواهد از آدم کشان سازمان تروریستی خاورمیانه ای قاسم سلیمانی در خاورمیانه ( پی ام اف) برای سرکوب و کشت و کشتار مردم ایران استفاده کند، ارتش ملی کشور نظاره گر باقی نخواهد ماند و به کمک مردم شریف به پا خاسته خواهد آمد. ارتش ملی ایران وظیفه حفاظت از جان و مال مردم، تمامیت ارضی، حفاظت از مرز و بوم کشور و استقلال کشور ایران را عهده دار است. ارتش وظیفه ملی خود را انجام خواهد داد و اجازه نخواهد داد رژیم سفاک اسلامی کشور ایران را نابود کند. بنابراین مردم عزیز ایران و بخصوص جوانان لازم است با اطمینان خاطر در میدان بمانند. ارتش ملی ایران لزوماً از ملت ایران پشتیبانی خواهد کرد.همرزمان داخل و خارج از کشور به هر طریق که امکان پذیر باشد با ما تماس بگیرید.

?ایران هرگز نخواهد مرد
⬜️پاینده ایران
?سربلند مردم غیرتمند ایران زمین

ناخدا محمد فارسی
مسئول کارگروه ارتش ملی ایران
#شورای مدیریت گذار
۲۰۲۰/۱/۱۶

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram