بیانیه شورای مدیریت گذار- برآمد تازه جنبش دانشجویی، حلقه پیوند مبارزات مدنی ایران

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

 

 

 

 

 

برآمد تازه جنبش دانشجویی، حلقه پیوند مبارزات مدنی ایران

حضور گسترده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های کشور در اعتراضات مربوط به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، که توانست صدای مردم ایران در محکوم کردن این جنایت بزرگ و همدردی با خانواده های قربانیان این فاجعه از ملیت های مختلف را به گوش جهان برساند، بار دیگر جنبه نوید بخشی از نقش برجسته جنبش دانشجویی ایران در پیوند دادن اعتراضات برحق گروه های مختلف اجتماعی را به نمایش گذاشت.

در تجربه اعتراضات مدنی یک دهه گذشته از جنبش “رای من کو” در خردادماه ۸۸ تا اعتراضات معیشتی کارگران، معلمان، کامیون داران و بازنشستگان در دیماه ۹۶ که در هر یک از آن ها طبقات اجتماعی متفاوت و به طور جداگانه به میدان آمدند، جنبش دانشجویی با حضور حمایت آمیز خود نشان داد که می تواند به عنوان لولای متصل کننده جنبش های اجتماعی و مبارزات مدنی نقش مهمی را ایفا کند. در این جنبش فرزندان قشر های مختلف مردم در کنار هم یک سرمایه منحصر بفرد اجتماعی را برای همبستگی و اتحاد عمل جنبش های گوناگون مدنی و تامین مشارکت حداکثری آنان به نمایش میگذارند.

همچنین شرکت فعال دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه ها در حمایت از اعتراضات سراسری آبانماه ۹۸ و نیز در اعتراض به بی کفایتی و رسوایی جمهوری اسلامی در حادثه سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراینی، نقشی کلیدی داشت و جنبش دانشجویی از این رهگذر به اوج تازه ای از تجربه در مبارزات مدنی و جلب اعتماد عمومی دست یافت.

شورای مدیریت گذار، ضمن حمایت از حضور گسترده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه تهران و علوم پزشکی، دانشگاه شریف، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی و سایر دانشگاه های کشور در اعتراضات اخیر، برآمد نیرومند جنبش دانشجوئی را در گذر خشونت پرهیز از نظام اسلامی و به ثمر رساندن مبارزات دموکراسی خواهانه مردم ایران بسیار مهم می داند.

پرچم مبارزات آزادی خواهانه دانشجویان برافراشته باد

دبیرخانه شورای مدیریت گذار

۲۵ دیماه ۱۳۹۸

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram