مهندس حسن شریعتمداری: شرکت‌ کنندگان در این نمایش انتخاباتی، به نوعی در قبال خون‌های ریخته‌ شده و آنچه که بر سر مردم می‌آید، مسئول هستند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای حسن شریعتمداری در مصاحبه با رادیو زمانه گفت «این انتخابات در حال حاضر تنها یک نمایش از جانب ولی فقیه برای ایجاد یک پایگاه اجتماعی و بیعت با نظام است.»

به گفته ایشان شرکت‌کنندگان در این نمایش (انتخابات)، به نوعی در قبال خون‌­های ریخته‌شده و آنچه که بر سر مردم می‌آید، مسئول هستند.

دبیرکل شورای مدیریت گذار معتقد است که حکومت از پایگاه چند درصدی‌ هوادارانش برای ایحاد صف رای دهندگان در پای صندوق های رای استفاده خواهد کرد.

این مصاحبه رادیویی را در اینجا بشنوید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram