ترس از بی اعتمادی یا میل به دیکتاتوری

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

حفره روباه های حکومت لو رفته، آخرین چاله بیت رهبری است 

کیا حمیدی

تصویر از ایران وایر

سفره انقلاب شکم همه را سیر کرد جز ملت ایران. از کارگزاران حکومتی و کاسه لیسان مجیزگوی ولایت فقیه گرفته تا فرصت طلبان و مزدوران منطقه ای حکومت. طی چهار دهه تا توانستند اموال مردم و ثروت ملی ایران را غارت کردند و برای خود پشتوانه های مالی و تجاری در اروپا و آمریکا ساختند و امروز یک به یک در حال فرار از ایران هستند و آنها که مانده اند، دعوا بر سر غارت یکدیگر دارند، چرا که دیگر چیزی از ملت باقی نمانده تا چپاول کنند و فرصت را غنیمت یافته اند تا یکدیگر را بدرند.

 این وضعیت جنگ درون حکومتی و خودزنی داخلی در میان مسئولان و صاحب نفوذان، باعث احساس خطر برای کدخدا شده است. امروز رهبر ایران شرایط کشور را از باب نارضایتی و عدم مقبولیت و مشروعیت عمومی درک کرده است و می بیند که مردم از زد و بندهای پشت پرده باخبرند و حتی خانواده هایی که تا پیش از این حامی انقلاب بودند، نسبت به نظام و رهبری آن معترض و نفرت پیدا کرده اند.

از سوی دیگر شاهد جنگ ثروت و غارت در میان مسئولان است و می داند که هریک از آنها اگر در محکمه ای عادل محاکمه شوند دستشان آلوده به خون و چپاول حق مردم است. خامنه ای متوجه ریزش ساختار حکومتش شده و دیگر تمایل به مدل های گذشته در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر نهادهای به اصطلاح مردمی ندارد. چرا که نه چهره مقبولی در میان مردم باقی مانده و نه جامعه تمایلی به مشارکت دارد. بلکه سمت و سوی اقشار مختلف مردم در مخالفت با حکومت قرار گرفته و هر لحظه امکان انفجار درونی در ایران متصور است. 

لذا دیگر بازی اصلاح طلب و اصولگرا برای خامنه ای جذابیتی ندارد و از این پس باید حلقه حکومتی را تنگ تر و قدرت را بیشتر از گذشته به دست گیرد. هرچند که تاکنون نیز در تمامی امور موثر و سیاست گذاری های کشور دخالت بیت رهبری مشهود بوده است، اما در شرایط فعلی خامنه ای درصدد چینش چارچوبی است که دیگر مستقیم رو در روی جامعه قرار گیرد و خوی دیکتاتور گونه حکومت را به رخ مردم بکشد. 

تایید این مدعا را می توان در اظهارات گوناگون وی و تاکید چندباره بر اولویت حکومت اسلامی بر دموکراسی و بیان تمایلاتش از زبان امامان جمعه مشاهده کرد. وقتی از شورای نگهبان به طور علنی خواسته می شود که دیگر بساط کاندیداتورها و مناظره ها را جمع کند و “یکی دو نفر” را مشخص کند که کارگزار رهبری باشند و از خود ایدئولوژی نداشته باشند، یعنی آن کسی را باید تایید صلاحیت کرد که قرار است دستور کار از بیت رهبری بگیرد، حتی اگر مردم در انتخابات شرکت نکنند و حتی بساط این خیمه شب بازی جمع شود .

هیچ بعید نیست نیروهای خامنه ای به بهانه حفظ نظام و اسلام و انقلاب و اعلام شرایط ویژه بساط انتخابات نیم بند خود را جمع کنند و همه چیز را به رای و انتخاب رهبری منوط نمایند. چرا که ثروت و قدرت را در اختیار دارند و ابزار سرکوبشان آماده برای مقابله با معترضین است و این را خوب می دانند که تمامی پایگاه ها و چاله های روباه آنها برای مردم لو رفته و تنها جایی که به عنوان آخرین سنگر ظلم باقی مانده بیت رهبری است و اگر این پایگاه فرو بریزد همگی به دست مردم اسیر و محاکمه خواهند شد. 

در همین زمینه و از همین نویسنده: جامعه خشمگین و حکومت مضطرب

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram