جمهوری اسلامی در قرارداد با چین آینده را می فروشد چون آنچه هست را قبلا نابود کرده است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

کاوه شیرزاد دبیر کارگروه جوانان شورای مدیریت گذار

آقای شیرزاد در مصاحبه با تلویزیون ANT در مورد قرارداد جمهوری اسلامی با چین می گوید:

وقتی چین می آید دیگر عرب، سنی، ترک، بلوچ، گیلک، کرد و ترکمن نمی شناسد همه نابود می شویم پس همه باید دست به دست هم بدهیم و علیه این قرارداد بایستیم.

چین مانند نزول خواری عمل می کند که کشور را تا خرخره زیر بار قرض می برد سپس گام به گام امتیاز بنادر، جزیره ها و برداشت انحصاری از منابع ایران را گروگان می گیرد و ایران را سالها مستعمره خود می کند. استعمار جدید با تصرف کشورها امروز رخ نمی دهد بلکه با قبضه کردن کردن منابع یک کشور و سلطه سیاسی اجتماعی، فرهنگی، نظامی و امنیتی رخ می دهد.

چین مانند روسیه در قراردادش نه به مسئله محیط زیست، نه به توسعه سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و بطور کل به یک توسعه پایدار اهمیت می دهد و هیچ فشاری به ج.ا برای خروجش از منطقه، ترک برنامه های مربوط به سلاح هسته ای و نه باز کردن فضای سیاسی می دهد که اتفاقا حکومت را همینطور که هست قبول می کند و این یعنی خیانت به مردم ایران.

جمهوری اسلامی در این قرارداد آینده را می فروشد چون آنچه هست را قبلا نابود کرده است. جمهوری اسلامی مانند سیاه چاله ای است که با پول پر نمی شود ۱۵۰۰ میلیارد دلار را قبلا نابود کرده و حالا پول بیشتر به مردم کمکی نمی کند.

ما در حالت آزاد می توانیم با چین قرارداد ببندیم به شرطی که توازن بین بلوک غرب و شرق وجود داشته باشد، رقابت باشد و شفافیت. اما اکنون ایران برای اینکه سر موضع خود یعنی داشتن سلاح هسته ای، بی ثباتی در منطقه و سرکوب مردم بایستد و به قلدری ادامه دهد می خواهد یک طرفه با چین قرارداد ببندد و ایران را به چین بفروشد.

شورای گذار با این قرارداد مخالف است و گفته به محض سقوط ج.ا این قرارداد را ملغی می کند. پایه مخالفت ما اینست که قرارداد شفاف و قانونی نیست و با فساد همراه است. جمهوری اسلامی مطابق مقررات اتحادیه بین المجالس برای انتخابات آزاد نماینده مردم نیست که بتواند چنین قراردادی بنویسد چون در ایران انتخابات آزاد نیست. ما بنا بر فسادهایی که در این قرارداد وجود دارد بلافاصله بعد از جمهوری اسلامی آن را ملغی می کنیم.

شورای گذار تا بحال با واسطه سیاستمداران اروپایی به رئیس جمهوری چین نامه اعتراضی خود را فرستاده، از طریق سفارت چین در هلند و انگلستان نیز این نامه را بدست مقامات چین رسانده است و به اعتراضات خود ادامه می دهد.

مشروح این مصاحبه را در اینجا مشاهده کنید:

*مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram