فلسفه ایجاد شورای مدیریت گذار

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهندس حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار

آقای شریعتمداری در سخنرانی خود در مهستان جنبش سکولار دمکراسی در مورد فلسفه ایجاد شورای مدیریت گذار اظهار داشت: «فلسفه ایجاد این تشکیلات [شورای مدیریت گذار] همان‌طور که در اسناد بیان شده این است که چون نظام در سراشیبی فروپاشی قرار دارد و چون فروپاشی نظام ممکن است به فروپاشی اجتماعی بیانجامد؛ بنابراین در نبود یک آلترناتیو مقتدر که بتواند این دوره حساس را مدیریت کند امکان تسری این فروپاشی از ارکان این نظام به شالوده اجتماع بسیار فراوان است. بنابراین ما وظیفه خود می‌دانیم این آلترناتیو را با ادعای این‌ که می‌خواهیم جمهوری اسلامی را در تمامی ابعاد آن به زیر بکشیم و از آن گذار کنیم به وجود می‌آید. ما خود را تنها ستاره این آسمان مبارزه نمی‌دانیم و حاضر به همکاری با همه هستیم.»

آقای شریعتمداری در ادامه سخنان خود اضافه کرد: «روی آوردن به اعدام، ایجاد رعب، دستگیری‌های فله‌ای نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی هیچ امیدی به اداره جامعه ندارد. روی آوردن به بازی‌های مبتذل امنیتی، دستگیری افراد ناشناس، ربودن افراد مجهول‌الهویه خارج از مرزهای ایران و بردن آن‌ها به ایران و محاکمه‌شان و قلمداد کردن این کار به عنوان یک پیروزی اطلاعی نشان از ضعف نظام دارد.»

آقای شریعتمداری: «از لحاظ اجتماعی از بین رفتن پایه‌های اجتماعی نظام برای همه واضح و روشن شده است. گسل فرهنگی و جدایی از گفتمان ایدئولوژیک فرهنگی و جدا شدن راه مردم از حکومت نشان می‌دهد که این جامعه [جامعه ایران]، این نظام را نماینده فرهنگی و ملی خود نمی‌داند. وضعیت معیشتی مردم بسیار وخیم است. در کنار این‌ها ساختارهای منظم اجتماع شروع به اعتصابات و اعتراضات گسترده‌ای کرده‌اند و به زعم مسئولان جمهوری اسلامی، به زودی انتظار قیام عمومی و قیام گرسنگان و قیام محرومان می‌رود. بزرگ‌ترین انرژی ما باید صرف پیدا کردن قهرمانان ملی، اعتمادسازی و پیوند آن‌ها با هم باشد و افراد فکور ما باید با کمک این قهرمانان مطالبات را سراسری کنند. بدین طریق خواهیم توانست از جمهوری اسلامی گذر کنیم.»

مشروح این سخنرانی را در اینجا ملاحظه کنید:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram