تهدیدهای توخالی حسن روحانی در برابر معادلات واقعی قدرت در عرصه جهانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

امریکا بار دیگر، مانند جنگ عراق، شورای امنیت را دور می زند

بعد از گذشت مهلت سی روزه از زمان طرح فعال شدن مکانیزم ماشه در شورای امنیت، دولت امریکا بطور یک جانبه اعلام کرد که مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تمامی تحریم های بین المللی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را فعال می کند.

بعد از اعلام بازگشت تمامی تحریم های بین المللی توسط وزارت خارجه امریکا آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد خطاب به شورای امنیت گفت که نمی‌تواند دربارهٔ اعلامیه ایالات متحده مبنی بر بازگشت کلیه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اقدامی انجام دهد زیرا «به نظر می‌رسد در این مورد عدم قطعیت وجود دارد.»

ماه گذشته که امریکا طرح فعال کردن مکانیزم ماشه را به شورای امنیت برده بود، ۱۳ عضو از ۱۵ عضو دائمی و غیر دائمی شورای امنیت سازمان ملل، اعلام کرده بودند اقدام آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه قانونی نیست، زیرا این کشور از توافق هسته‌ای با ایران خارج شده است. اما امریکا بر مبنای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحدد معتقد است که این کشور بعنوان یکی از امضا کنندگان این قطعنامه حق استفاده از مکانیزم ماشه را برای خود قائل است.

حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی قبل از رسیدن موعد اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه توسط امریکا وعده خبرهای خوش را داده بود که منظور وی از خبرهای خوش عدم موافقت دیگر کشورهای عضو شورای امنیت با این تصمیم امریکا بود. در حالیکه عدم موافقت دیگر اعضای شورای امنیت با طرح امریکا حدود سی روز پیش نیز اعلام شده بود و مردم و همه تحلیلگران داخل و خارج کشور از آن مطلع بودند و انتظار آنرا می کشیدند.

پس از رسیدن موعد قانونی اعلام فعال شدن مکانیزم ماشه و بیانیه وزارت خارجه امریکا در این رابطه حسن روحانی بدون اشاره به خبر خوشی که وعده آنرا داده بود زبان به تهدید گشود و اعلام کرد که در صورتیکه «امریکا قلدری کند پاسخ قاطع می دهیم.»

این گفته رئیس جمهوری اسلامی و گشودن زبان تهدید نشانه واضحی است که نظام جمهوری اسلامی به خوبی آگاه شده است که در رابطه با سیاست فشار حداکثری امریکا بر جمهوری اسلامی دیگر شورای امنیت سازمان ملل کاره ای نیست و آنچه که تعیین کننده است، معادلات واقعی قدرت در عرصه جهانی است. واقعیتی که البته با وجود آگاهی بر آن از زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد که قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران را کاغذ پاره می دانست تا تهدید های توخالی روحانی همواره بدلیل لجبازی، خیره سری و قلدرمآبی نادیده گرفته شده و عواقب آن متوجه ملت ایران گردیده است.

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram