آزار و خشونت در فضای مجازی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

لایو اینستاگرام: «با گذار و برای گذار»

با حضور مهمان برنامه خانم هایده روش
و ‌عفت گوهری و شبنم شجری‌زاده اعضای کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار

فضای مجازی یک راه ارتباطی با ابعاد گسترده و تاثیرات فوق‌العاده بین انسانها است و همان افرادی که در جامعه زندگی می‌کنند از این وسیله جدید برای ارتباط گیری استفاده می‌کنند. خوب مشخص است افراد با همان فرهنگ خودشان در این وسیله ارتباطی رفتار می‌کنند.

مردانی که نگاه تحقیرآمیز به زن دارند آیا می‌توانند آن فضای کوچه و خیابان را فراموش کنند؟ این امکان وجود ندارد. متاسفانه خیلی از خانم‌ها تصمیم می‌گیرند که فضای مجازی را ترک کنند و روشی که توصیه می‌شود این است که سکوت می‌کنند که این روش به نظر من جواب نمی‌دهد.

راه حل دیگر این است که فقط با کسانی که می‌شناسند رابطه را شکل می‌دهند که این محدود به یک حباب امن می‌شود که فرد را از ارتباط با دیگران محروم می‌کند. فضای مجازی با فضای واقعی چندان فرقی ندارد حتی در بعضی از موارد در فضای مجازی بسیار بی‌رحمانه‌تر رفتار می‌شود ولی همان‌طور که به قربانیان تجاوز گفته می‌شود که سکوت نکنند و حرفشان را بزنند در فضای مجازی هم نباید سکوت کرد.

مشروح این پنل را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram