راز ماندگاری

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

منبع قدرت استاد شجریان داشتن مردم بود و همراهی ملت ایران با او

عیسی سحرخیز
استاد شجریان از ثروتمندان و قدرتمندان ایران بود و خواهد ماند!
این بزرگمرد نه دو تابعیتی بود، نه گرین کارت کشوری خارجی داشت، نه فرزندانش مقیم یک کشور دیگر دنیا بودند،
نه آقازاده ای داشت، نه رانت‌خوار و نه سلطان اقتصادی بود، نه پست و منصب حکومتی داشت و نه برای میز و کرسی ریاست له له می زد،
نه اختلاسگر بود و نه دست در بیت المال داشت، نه جای مُهر بر پیشانی داشت و نه تسبیح در دست، نه سودای قدرت و نه سودای ثروت داشت!
هیچ کدام نداشت و نبود، اما همه چیز داشت و همه بود! او فقط مردم را داشت و همه مردم با او بودند! در رخسار او انگار کل ایران نهفته است!
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»