تجمع ایرانیان مقیم هلند در آمستردام، به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، ۱۰ اکتبر، تجمعی با شرکت گروه های متعدد از جمله تعدادی از اعضای کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار، در آمستردام برگزار شد.

 

اعضای کارگروه کارگران، مزدبگیران و فرودستان شورای مدیریت گذار از اعضای اصلی کمیسیون برگزاری تجمعات اعتراضی مشترک می باشند و نقش فعالی در برگزاری این مراسم داشتند.

در بخشی از اطلاعیه فراخوان به برگزاری این تجمع آمده است:‌

 

«یکی از وظائف ما در خارج از کشور انجام آکسیون‌های سیاسی علیه جنایتهای رژیم جمهوری اسلامی و همراهی و حمایت از مبارزات مردم ایران است. آکسیون‌هائی با شرکت اکثریت ایرانیان خارج کشور که نمایانگر مخالفت خیل عظیم مردم ایران با رژیم جمهوری اسلامی باشد.

به همین منظور با ایجاد “شورای برگزاری آکسیون‌های مشترک در هلند”، با وظیفه برگزاری آکسیون‌های فراگرایشی که تعداد بیشتری از ایرانیان ساکن هلند را به خود جلب نماید، اولین آکسیون خود را برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران و با حضور شما عزیزان برگزار می‌کنیم.»

این تجمع علیرغم هوای بد و بارانی شدید، با تعداد ۶۰ الی ۷۰ نفر از هموطنان برگزار شد و نمونه ای از همبستگی برای گذار از تمامیت رژیم جمهوری اسلامی و یا اعتقاد به سرنگونی تمامیت رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت. برای این تجمع به دلیل مقررات راجع به کرونا تبلیغ زیادی ‌نشده بود و شهرداری تنها به جمع شدن ۴۰ نفر اجازه داده بود، که علیرغم آن ۶۰ الی ۷۰ نفر به ان پاسخ مثبت دادند.

 

ویدیوی این مراسم را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram