ارائه سیمای غیرواقعی از شرایط ایران توسط نمایندگان جمهوری اسلامی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نمایندگان جمهوری اسلامی در کنفرانس‌های بین‌المللی زنان٬ سیمایی غیرواقعی از شرایط ایران ارائه می‌دهند.

الهه امانی، فعال حقوق زنان و عضو کادر مدیریت دانشگاه ایالتی کالیفرنیا:
کنفرانس‌های بین‌المللی زنان با استفاده از تجربه زنان از ملیت‌های مختلف در احقاق حقوق خود، باعث هم‌بستگی زنان و آشنایی آنان از شرایط یکدیگر می‌شود. از طرف دیگر سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای حقوق بشر، نهادهای زنان و سازمان‌های غیر دولتی در کنفرانس‌های بین‌المللی زنان لابی می‌کنند٬ با نماینده‌ها تماس می‌گیرند و اگر مثلا قرار باشد قطعنامه‌ای به سود زنان تصویب شود و یا از قطعنامه‌ای که قصد کمرنگ کردن حقوق زنان را دارد ممانعت شود، آن را تسهیل می‌بخشند. اما این بخش در مورد ایران زیاد کارسازی نداشته است؛ در واقع دولت ایران در این نهادهای بین‌المللی، دست‌کم بر اساس مشاهده و تجربه‌ی من، در واقع یک سیمایی از شرایط ایران ارائه می‌دهد که با واقعیات جامعه ما کاملا متفاوت است.

نماینده‌های رسمی جمهوری اسلامی در واقع فقط به عنوان نماینده ایران عمل نمی‌کنند که اوضاع و شرایط واقعی کشور را مطرح کنند؛ آن‌ها در واقع مبلغینی هستند که در مورد مناسبات جنسیتی داخل ایران، در مسئله اعتیاد و غیره از جمهوری اسلامی دفاع می‌کنند. به نظر من بیشترین تاثیر مثبتی که این کنفرانس‌ها برای زنان غیر دولتی دارد٬ این است که زنان قادر خواهند بود تجربیات مبارزاتی خودشان را با یکدیگر در میان بگذارند و از آموخته‌های یکدیگر بیاموزند تا دوباره آن‌ها را تجربه نکنند.

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram