عالیه مطلب زاده، فعال حقوق زنان به زندان اوین منتقل شد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان، عضو کمپین یک میلیون امضا و کمپین حمایت از قربانیان اسید پاشی است. او همچنین فیلمی با عنوان «زنان قربانی خشونت در جامعه را فراموش نکنیم» را در مورد اسیدپاشی بر روی زنان ساخته است. برخی از عکس های او در درگیری کوی دانشگاه (۱۳۷۸) و عکسی که خانم نسرین ستوده در حالیکه دستبند به دست داشت را در مقابل ساختمان کانون وکلا به همراه همسرش نشان می داد، بسیار مورد توجه مطبوعات قرا گرفت.

لازم به یادآوری است که خانم عالیه مطلب زاده سه سال پیش در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به سه سال زندان محکوم شده بود. در گذشته نیز خانم عالیه مطلب زاده بارها احضار و بازداشت شده بود.

بیشتر بخوانید: حکم سه سال زندان برای خانم عالیه مطلب ‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حوزه زنان

اکنون پس از گذشت یک سال از تایید حکم ایشان توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر، این فعال حقوق زنان و نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، روز یکشنبه ۲۰ مهر پس فراخوانده شدن به «واحد اجرای احکام» دادسرای اوین، بازداشت و برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram