مردم تسلیم اتاق های فکر شیطان و فاسد این نظام و ترفندهای آن نشوند و بار دیگر یک «نه» بزرگ به این نظام بگویند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

گفتگوی حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار، با تلویزیون آزادی

حسن شریعتمداری در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ می گوید: «انتخابات در جمهوری اسلامی از رونق افتاده است و مردم در کلیت خودشان روش های حکومت برای جذب آرا و یا بیعت مردم با آنها را کاملا درک کرده اند. همچنین ترفندهای اصلاح طلبان، که به عنوان ماشین جمع آوری آرا و در باغ سبز نشان دادن عمل می کرده اند، شناخته شده اند؛ تشت رسوایی اصلاح طلبان که از یک طرف یک خطر را عمده می کردند و از طرف دیگر مردم را بین بد و بدتر قرار می دادند، فروافتاده است.»

آقای شریعتمداری در ادامه افزود: «شرکت بسیار کم مردم در انتخابات میان دوره ای مجلس در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت. اما چون آقای خامنه ای همیشه می خواسته است که شرکت مردم در انتخابات را به منزله بیعت مردم با او معرفی کند و آنرا بفروشد، بنابراین سعی می کنند که بازار انتخابات را تا حدودی گرم کنند و سفرهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی به نقاط کشور در همین رابطه است. البته اینها نمی خواهند که  تنور انتخابات را کاملا گرم کنندِ زیرا ممکن است کنترل اوضاع از دستشان خارج شوند.

ایشان در رابطه با ترفندهای رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق رای گفت: «رژیم ترفندهایی را بکار گرفته است، از جمله فعال کردن بخش هایی از زنان از طریق پخش مصاحبه دختر رفسنجانی فائزه هاشمی و یا حتی آزاد کردن بعضی از زندانیان سایسی و اینکه هر چه می خواهند بگویند اما به شرط اینکه مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کنند.»

ایشان افزود: ‌«خب بخش هایی از جامعه ممکن است اغوا شوند و تصور کنند که دوره ای دیگر آمده است و عده ای نیز فکر کنند که می توانند پیچ انتخابات را از دست اینها در آورند. اما همه اینها خواب و خیالی بیش نیست و نظام اگر دنبال این پروژه برود حتما همه جوانب آن را در نظر گرفته است.»

دبیرکل شورای مدیریت گذار در پایان این بخش از صحبت های خود نتیجه گیری کرد که بهترین کار در برابر این ترفندهای اتاق های فکر شیطان و فاسد این نظام این است که مردم  در انتخابات شرکت نکنند و یک نه بزرگ به این نظام بدهند و یک شکست مقدری را در برابر  این نظام قرار دهند و تسلیم اتاق های فکر این نظام فاسد نشوند.

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram