سپاه از هر آخوندی آخوندتر، از همه دزدها دزدتر و مردم هم از آنها متنفرند

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مهندس حسن شریعتمداری، دبیرکل شورای مدیریت گذار در گفتگو با دکتر علیرضا نوری زاده در برنامه پنجره ای رو به خانه پدری از تلویزیون ایران فردا

آقای شریعتمداری در مورد دروغ ها و تهدیدهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهان سپاه گفت:

«اینها به قدری دروغ گفته اند که خودشان در این دروغ ها مستحیل و غرق شده اند. یکی از اصولگرایان می گفت آقای روحانی موقعی راست می گوید که دروغ کم بیاورد. واقعا اینطور بنظر می آید، دروغ اصل است و اگر جایی دسترسی به دروغ ناب نداشته باشند ممکن است یک کلمه راست از زبانشان در برود.»

ایشان در ادامه اضافه کرد: «آقای خامنه ای گفته است که مشکلات کشور در خارج است اما راه حل آنها داخل است. ایشان راست می گوید: راه حل همه مشکلات این است که ایشان بروند و سرداران سپاه نیز تشریف ببرند، آنگاه همه مسایل حل می شود. بنابراین در این مورد ایشان راست می گوید. 

دبیرکل شورای مدیریت گذار در مورد احتمال راه حل نظامی یا آمدن یک سردار و یا کودتا توسط سپاه که این روزها در مورد آن صحبت می شود گفت:

«فکر کنیم که بعد از خامنه ای، از نیروها باقی مانده سپاه قوی تر از روحانیون است و جای او را می گیرد، این سناریو، گر نظام بماند این محتمل ترین است. اما با این فرض واقعا سپاه بیاید چکار کند؟»‌

ایشان در پاسخ به این سوال گفت:‌ «معمولا یک نیروی نظامی که جایگزین می شود یا کودتا می کند، اولا منظم تر است، دوم پاکدست تر  است، اگر حکومت ایدئولوژیک بوده است، آنها به آن پشت کرده اند؛ یا مردم مهر آنها را در دل دارند.»

«اما سپاه چی دارد؟ اینها از هر آخوندی آخوند تر هستند و اصولا اینها آخوندها را نگاه داشته اند، از همه دزدها دزدتر هستند، منظم هم نیستند و مردم هم از آنها تنفر دارند.»

آقای شریعتمداری در ادامه نتیجه گیری کرد: «بنابراین سپاه بیاید چکار کند؟» و بلافاصله افزود «به عنوان یک راه حل (ملی) برای مردم، (احتمال جایگزینی سپاه) اصلا موضوعیت ندارد.»

«البته اگر این نظام بماند، که در آن شک بسیار است، سپاه جایگزین آخوندها می شود. اما با آمدن سپاه درب بر همان پاشنه خواهد چرخید و مردم با یک دیکتاتوری نظامی روبرو می شوند و با آن مبارزه خواهند کرد.»

آقای شریعتمداری در بخش دیگری از صحبت های خود گفت:‌

«شورا حاضر به انجام هر ابتکاری در جمع کردن نیروهای دیگر است مهم این است که گروه‌های دیگر در جهت این همگرایی گامی بردارند. امیدوارم وخامت موضوع ایران ما را بیدار کند و همه یقین کنیم که باید همه با هم متحد شویم که با اتحاد ما هم ملت با ما خواهد بود و هم دولت‌های خارجی طرف خطاب پیدا خواهند کرد. ما نیز هر کوششی را در این زمینه انجام خواهیم داد.»

«اکنون چیزی به عنوان مقاومت مسلمان‌ها و جهان عرب در مقابل اسراییل جود ندارد. اکنون رابطه اعراب و اسراییل به دو زمان قبل و بعد از جمهوری اسلامی تقسیم می‌شود. مسلما دلیل نزدیکی اعراب و اسراییل بعد از انقلاب اسلامی شخص خمینی، خامنه‌ای و جمهوری اسلامی است. این‌ها با اعراب کاری کردند که در مسئله دشمن واحدی به نام جمهوری اسلامی با اسراییل به توافق رسیده‌اند. ما سعی می کنیم با نزدیکی به هر دو سو بگوییم که دشمن شما جمهوری اسلامی است و نه مردم ایران. ملت ایران تنها ملتی در خاورمیانه است که طبق نظرسنجی‌های موجود نسبت به این نزدیکی خوشبین است و بنابراین در آینده باید مردم ایران از مواهب این نزدیکی با همسایگان برخوردار شوند و مورد نفرت و سوء ظن آن‌ها قرار نگیرند.»

مشروح این گفتگو را در اینجا مشاهده کنید:

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram