دستگیری های گسترده در ادارات دولتی، برنامه باند رقیب در بی سر و دست کردن دولت روحانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

پناهیان: به زودی در ادارات و بین مقامات دولتی دستگیری های گسترده صورت خواهد گرفت

همین چندی پیش بود که انتشار سندی از شراکت پناهیان با مالک یکی از کارخانجات مواد غذایی در ساخت و ساز ملک منطقه ۲ تهران منتشر شد. همچنین خانه چندین میلیاردی وی نیز اسنادش منتشر شده بود که او در توجیه آن گفت: « من یک واحد آن خانه را بیشتر ندارم آن هم با هدیه رفقا؛ مانند امام خمینی که هدیه‌ای زندگی می‌کردند و مقام معظم رهبری که با هدیه رفقایش زندگی می‌کنند من هم اینگونه زندگی می‌کنم. اگر قرار باشد همه جزئیات زندگی‌ام را بگویم، مردم برایم اعانه جمع می‌کنند!!».

با این پیش زمینه باید به صحبت های اخیر این واعظ حکومتی پرداخت که اعلام کرده به زودی در ادارات و بین مقامات دولتی دستگیری های گسترده صورت خواهد گرفت. آقای پناهیان در ادامه بیان داشته: «من باور نمی‌کنم این فقر و تورمی که به وجود آمده، دست‌ساز و عمدی نباشد. حالا اینکه نفوذی ها در چه سطحی در این دولت وجود دارند، بحث دیگری است».

این صحبت های آقای پناهیان به عنوان یکی از تریبون داران و بلندگوهای جریان افراطی منتسب به جبهه پایداری و بیت رهبری، نه از برای حمایت از مردم و درد معیشت آنها، بلکه در راستای جنگ درونی قدرت میان جریان سیاسی حکومت است. اینکه صحبت ها و نسبت های مخرب علیه دولت را در حمایت از مردم تلقی کنیم یا آن را بهانه ای برای تایید فشارها بر دولت روحانی قلمداد کنیم، برداشتی اشتباه و عوام‌فریبانه است. چرا که طرفین درگیری همگی غارتگران ملت و کشور هستند و این قبیل هیاهو از باب ضربه زدن به یکدیگر برای قرار گرفتن در کرسی قدرت است.

اما در همین جنگ درونی قدرت نکاتی نهفته است که بیانگر نیت و اهداف بیت رهبری و نیروهایش برای یکدست و یکسان سازی مراجع قدرت می باشد. درحال حاضر شورای نگهبان به عنوان اهرم انتخابی خامنه ای با فیلتر کردن ریز و درشت اشخاص و جریان  های سیاسی تنها کسانی را به میدان بازی راه می دهد که مورد تایید رهبر رژیم باشند. این قضیه را در چینش و انتخاب نمایندگان مجلس به عینه مشاهده کردیم و امروز نمایندگان مجلس با پایینترین سطح سواد مدیریتی و کمترین میزان رای و تنها با تایید شورای نگهبان بر کرسی های بهارستان تکیه زده اند.

لذا اینکه آقای پناهیان به عنوان یکی از روحانیون افراطی و از افراد مورد حمایت خامنه ای، بحث دستگیری های گسترده میان مقامات و دستگاه های دولتی را مطرح می کند به معنای آن است که به زودی یک تصفیه سیاسی به لحاظ کنار گذاشتن نیروهای رقیب در قدرت رخ خواهد داد و به بهانه مختلف اعم از فساد و جاسوسی و نفوذی و … فقط و فقط خودی های منتسب به رهبری قادر به زیست سیاسی خواهند بود و قرار است دور نشینان سفره انقلاب اگر دست در کاسه «بیت المال» کرده اند خود را وام دار رهبری و مطیع اوامر آن بدانند.

حال امثال اقای پناهیان که خبر از دستگیری جاسوس ها و نفوذی ها در دولت می دهند، خودشان دست در جیب مردم دارند و از بابت گرفتن حق الحساب بیشتر فریاد دادخواهی حق مردم سر می دهند. این درحالی است که واقعیت حکومت جمهوری اسلامی مدلی رفاقتی است دقیقا همان مدلی که آقای پناهیان و رهبران ایران زیسته اند! لذا هرچه به حلقه این رفقا نزدیکتر باشید لقمه چرب تری بدست خواهید آورد و اساساً حکومت جمهوری اسلامی متشکل از حلقه ای از رفقا است که گاهی اوقات باهم دعوا می کنند، اما در مقابل مخالفان با یکدیگر متحد می شوند. 

امروز مشاهده می کنیم که این جنگ قدرت درونی در میان جریان های قدرت در جمهوری اسلامی در هنگام مقابله با مردم و سرکوب اعتراضات همدست و هم نظر هستند. از محمد خاتمی گرفته تا حسن روحانی و از پناهیان گرفته تا حسین شریعتمداری، در هنگام بروز اعتراضات عمومی هم دست با سپاه و بسیج به سرکوب معترضین و زندان آنها با عناوین مختلف معاند و جاسوس و فتنه گر… می پردازند.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram