زندگى در دستان زنان مى‌شكفد

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

روايتى زيبا از دهكده‌اى در كردستان، از طبيعت و شعر و موسيقى، از زنان آن سرزمين.

يزدان شهدايی

زنان، تنها مادران ما نیستند، آنان آموزگاران زندگی‌اند و مردان همیشه فرزندان آنها خواهند ماند. زنان سازندگان جهانند، معمار آشیانه اى امن و سرشار از عشق و آسایش برای ما.

زنان زایش گرند و مولد، وجودشان با کار عجین شده است، تا نان ما، پوشش ما و گرماى بودن ما تامين شود، تا بتوانيم بر ستيغ كوه برقصیم و چوپى‌كش(رقصیدن) زندگی باشیم.

زنان مادران زندگی‌اند، آنان هستی را از نگاه یک مادر تماشا مى‌كنند و نگران آن هستند.

زنان٬ مادران ما، خواهران ما، همسران ما و دخترانمان هستند. اسارت آنان تخریب زندگی است. رهایشان کنید تا صلح جاری شود. رهایشان کنید تا ببينيد از چه بلندايی سر بر مى‌آورند.

زندگى در دستان زنان مى‌شكفد.

فیلم تا مردان‌مان برقصند اثری زیبا از هیوا امین‌نژاد است که موفقیت‌های زیر را به‌دست آورده است:
بھترین فیلم بخش بین‌الملل جشنوارە کیش، نامزد بھترین فیلم مستند و جایزە بھترین تدوین جشنوارە فیلم کوتاە تھران، بھترین فیلم جشنوارە short on work ایتالیا، جایزە ویژە فرھنگ و ھنر کرواسی.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram