شجريان، فاتح قلب ها؛ مردم، فاتح رسانه‌ها

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شجریان با مردم زیست و برای آنها خواند. و شما از مردم و با آنها نیستند. هم‌نوایی مردم با آقای شجریان، قدرت مردم در نابودی شما را به نمایش گذاشت. پایان کار حاکمیت فاسد شما، آرزوی مشترک شهروندان ایرانی است.

یزدان شهدايی

آمار مربوط به انتشار مطالب و ویدیوهای مربوط به استاد محمدرضا شجریان در اینستاگرام و تلگرام بخوبی نشان می‌دهد فضای مجازی و یا همان شبکه‌های اجتماعی از کنترل حاکمیت خارج شده و توسط فعالان اجتماعی و رهبران مدنی ناشناخته (فرزندان ملت ايران) کنترل می‌شود.

برای مثال ویدیوهای منتشره در اینستاگرام از استاد شجریان ظرف دو روز اول ۱۴۸میلیون بار دیده شده و مطالب مربوط به ایشان پنجاه و نه میلیون لایک گرفته است. آمار مربوط به تلگرام که بیش از چهل و پنج میلیون ایرانی در آن مشترک هستند نشان می‌دهد، صد و سه هزار مطلب در ده هزار کانال تلگرام منتشر شده است و مهم‌تر آنکه این مطالب سیصد میلیون بازدید کننده داشته است!

آمار فوق در تلگرام و اینستاگرام از یکسو نشان می‌دهد استاد شجریان و سلوک او در میان جمعیت ایرانی از چه اقبالی برخوردار است و جامعه ایرانی او را از خود و صدای خود می‌داند. از طرف دیگر این آمار گویای هم‌آوائی مشترک ایرانیان در مقابل نظام جنایتکار اسلامی و شکست ارتش سايبری او در مقابل جوانان آزادی‌خواه ایران است.

گذشته از همه اینها، این مارش قدرت در شبکه‌های اجتماعی، مشت محکمی بود بر دهان بسیاری از نهادهای حکومتی، از جمله فرهنگستان ادب فارسی، که در تسخیر مدیران ولایت مدار است که حتی از گفتن تسلیت خودداری کردند.

شجریان با مردم زیست و برای آنها خواند. و شما از مردم و با آنها نیستند. هم‌نوایی مردم با آقای شجریان، قدرت مردم در نابودی شما را به نمایش گذاشت. پایان کار حاکمیت فاسد شما، آرزوی مشترک شهروندان ایرانی است.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram