۱۰۰۰ روز از دستگیری فعالین محیط زیست گذشت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

با وجود درخواست‌های متعدد فعالان حقوق بشری و مجامع بین‌المللی برای آزادی این زندانیان سیاسی، ‌فعالان محیط زیست همچنان در زندان هستند.

۱۰۰۰ روز امید برای شفافیت
۱۰۰۰ روز برای عدالت
‏۱۰۰۰ روز امید برای حقیقت
۱۰۰۰ روز #امید_برای_طبیعت⁩

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram