آبان ۹۸، خونین‌ترین آبان تاریخ ایران و لکه ننگی بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی است

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آبان برای همه ما و تا سقوط جمهوری اسلامی ادامه دارد.

آبان ۹۸، خونین‌ترین آبان تاریخ ایران و لکه ننگی بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی است. آبان ۹۸، بزرگترین خیزش ایرانیان علیه حاکمیت استبدادی است که در سراسر کشور با اعتراض به افزایش نرخ بنزین آغاز شد، در جهت مخالفت با حکومت ادامه پیدا کرد و با سرکوب شدید و کشته شدن صدها نفر و بازداشت هزاران معترض به پایان رسید. هرچند مزدوران حکومتی از آبان ۹۸ گذر کردند اما آبان برای همه ما و تا سقوط جمهوری اسلامی ادامه دارد.

#آبان_ادامه_دارد
#آبان_را_تکرار_میکنیم
#آزادشان_کنید
#آبان_۹۸ #آبان #آبان_خونین
#اعتراضات_سراسری
#اعتصابات_سراسری
#همبستگی_برای_گذار
#شورای_مدیریت_گذار

 

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram