نگران از اسلام هراسی در جهان، یا نگران از گسترش بیزاری از حکومت دینی در ایران؟

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

نگرانی دیگر جمهوری اسلامی از سخنان رئیس جمهوری فرانسه، خطر پایان دادن به فعالیت آن دسته از مساجد و انجمن ها و هیات های اسلامی در فرانسه و دیگر کشورهای غربی است.

در واکنش به بریدن سر “ساموئل پاتی معلم تاریخ در حومه پاریس توسط یک اسلام گرای افراطی و موج گسترده ابراز تنفر جهانی از این جنایت، بار دیگر مقامات حکومت جمهوری اسلامی در پوشش اظهار نگرانی از اسلام هراسی، دشمنی خود با آزادی بیان و در حقیقت نگرانی عمیق خود از گسترش بیزاری از حکومت دینی در ایران را آشکار ساختند.

امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه این قتل فجیع را یک اقدام تروریستی نامید و با حضور در محل حادثه، یک گروه اسلام گرای افراطی به نام “جمعیت شیخ یاسین” را مسئول مستقیم آن معرفی کرد. او همچنین گفت نبرد فرانسه با تروریسم اسلامی مسئله ای حیاتی است و اسلام گرایی افراطی را تهدیدی برای ارزش های سکولار فرانسه دانست و تاکید کرد که «فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد.»

در واکنش به سخنان رئیس جمهوری فرانسه و تظاهرات بزرگی که در شهرهای مختلف این کشور در محکوم کردن قتل “ساموئل پاتی” و اسلام گرایی افراطی برگزار شد، مقامات مختلف حکومت اسلامی در ایران فریاد نگرانی از اسلام ستیزی و اسلام هراسی سر دادند و دفاع حکومت فرانسه از ارزش های سکولار در غرب را توهین به مسلمانان جهان نامیدند.

از جمله وزارت خارجه جمهوری اسلامی با احضار کاردار موقت سفارت فرانسه در تهران، در بیانیه ای اقدام مقامات فرانسه را جریحه دار کردن احساسات میلیون‌ها مسلمان در اروپا و جهان” خواند و سپاه پاسداران نیز طی بیانیه ای امانوئل مکرون را متهم به اسلام ستیزی کرد و او را رئیس جمهوری بی خرد و ماجراجو” نامید که مواضعش بیانگر ناکامی کشورهای غربی در “جلوگیری از توسعه اسلام” است.

این در حالی است که نگرانی واقعی مقامات جمهوری اسلامی گرایش فزاینده جامعه ایران به ویژه جوانان و زنان به ارزش های سکولار و گسترش بیزاری مردم از حکومت دینی و سلطه نهادهای مذهبی بر کشور است. شعار “اسلامو پله کردید، مردمو ذله کردید!نمودی از این بیزاری است که مردم در تظاهرات اعتراضی مختلف خود در سال های اخیر سر داده اند.

نگرانی دیگر جمهوری اسلامی از سخنان رئیس جمهوری فرانسه، خطر پایان دادن به فعالیت آن دسته از مساجد و انجمن ها و هیات های اسلامی در فرانسه و دیگر کشورهای غربی است که با بودجه و حمایت حکومت ایران و دیگر گروه های تندروی اسلامی در منطقه تاسیس شده و در پوشش آنها ترویج اندیشه های افراط گرایانه مذهبی و سازماندهی اقدامات تروریستی صورت می گیرد.

در این زمینه رئیس جمهوری فرانسه گفته است که گروه افراط گرای “جمعیت شیخ یاسین” به عنوان مسئول مستقیم قتل معلم تاریخ مدرسه (که سازمانده آن به نام عبدالحکیم صفریوی توسط پلیس بازداشت شده) منحل می شود و در مورد تعداد دیگری از گروه های اسلام گرای افراطی در فرانسه نیز چنین تصمیمی گرفته خواهد شد.  

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram