تصویب طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» توسط مجلس جمهوری اسلامی، نشانه ای از امید رژیم به پیروزی بایدن

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

پیشرو بودن جو بایدن در اکثر نظر سنجی ها رژیم را بر آن داشته است که روی احتمال پیروزی ایشان حساب باز کند و با تصویب این طرح تلاش نماید که دست بالا را در مذاکرات احتمالی بعدی داشته باشد.

روز دوشنبه ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۹ طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها» با یک فوریت و با رای مثبت ۱۹۶ توسط مجلس جمهوری اسلامی تصویب شد. این طرح از طرف رسانه های داخل کشور بعنوان «گام مهمی برای وادار سازی آمریکا و اروپا به لغو تحریم‌ها معرفی شده است».

به گزارش اقتصاد آنلاین مکلف شدن «دولت به تولید سالانه ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد، راه اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۲m در بخش زیر زمین تاسیسات نطنز، نصب و راه اندازی هزار سانتریفیوژ IR-۶ تا پایان سال جاری در فردو و اقدام فوری برای احیای قلب راکتور اراک به شرایط قبل از برجام از جمله مهم ترین بخش های این طرح راهبردی است».

البته در این طرح امکان بازگشت به مذاکرات برجام نیز پیش بینی شده است، به این ترتیب که: «چنانچه پس از ۳ ماه از تصویب این قانون طرف های مقابل برجام به اجرای  تعهدات خود در برجام بازگشته باشند، دولت مکلف است پیشنهاد اقدام متقابل ایران در بازگشت به تعهدات برجامی را به مجلس ارائه کند.»

تعجیل مجلس جمهوری اسلامی در تصویب این طرح درست یک روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تعیین کردن مهلت زمانی ۳ ماه برای بازگشت به میز مذاکرات و تعهدات برجامی، در واقع بر خلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی نشان دهنده این واقعیت است که نتایج انتخابات ریاست جمهوری در امریکا برای نظام جمهوری اسلامی بسیار با اهمیت و تعیین کننده است.

تصویب یک فوریتی و عجولانه این طرح همچنین نشان می دهد که جمهوری اسلامی امیدوار است که کاندید حزب دمکرات امریکا، آقای جو بایدن، در مبارزات انتخاباتی پیروز شود و به کاخ سفید راه یابد. پیشرو بودن آقای باید در اکثر نظر سنجی ها نیز رژیم را بر آن داشته است که روی احتمال پیروزی ایشان حساب باز کند و با تصویب این طرح تلاش نماید که دست بالا را در مذاکرات احتمالی بعدی داشته باشد.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram