فقر، اعتیاد و نهایتا مرگ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

مسئول نهایی فقر، حکومتی است که شرایط را برای غارت اموال مردم توسط عده‌ای محدود فراهم می‌کند و جامعه را به سمت سقوط اخلاقی سوق می‌دهد.

 

تک تک کسانی که فکر می‌کنند معتاد انگل است و باید به دریا ریخته شود،

تک تک کسانی که اعتیاد را مربوط به سستی اراده فردی میدانند،

تک تک کسانی که نقش جامعه، تقسیم و توزیع ثروت و سازماندهی کار را در اعتیاد نادیده می‌گیرند،

دستشان به خون #مهرداد_سپهری آغشته است…

وقتی شوفر کامیون هستی و برای هر باری که می‌بری مزد می‌گیری، مواد استفاده می‌کنی تا بار بیشتری ببری، وقتی در دمای پنجاه درجه در عسلویه کار می‌کنی و در ارتفاع هفتاد متری جوشکاری می‌کنی، باید یک چیزی بزنی.

در معدن، کوره‌پزخانه، ساختمان‌سازی و غیره انرژی انسانی کفاف نمی‌دهد. وقتی بیکاری سال‌ها، توان روانی فرسایش می‌یابد، وقتی باید فراتر از طاقت خودت کار کنی یا صبر کنی در معرض اعتیاد هستی.

این سازمان‌دهی کار اعتیاد را به یک پدیده اجتماعی بدل می‌سازد نه یک ضعف شخصیتی. از دیروز با تأکید بر معتاد بودن #مهرداد_سپهری می‌خواهند ما او را مستوجب سرنوشت تلخش بدانیم. همین سناریو را برای #آسیه_پناهی اجرا کردند، زنی که برای حفظ خانه‌اش جانش را داد. وجه اشتراک اینها فقر است. اعتیادشان هم گردن همه ماست.

میتوان یک فقیر را تا سر حد مرگ زد، می توان به کتک خوردن آن فقیر خندید، میتوان کل ماجرا را ماله کشید اما نمیتوان انکار کرد اگر آن جوان فقیر نبود، الان زنده بود.

امیر خراسانی:

مسئول نهایی فقر حکومتی است که شرایط را برای غارت اموال مردم توسط عده‌ای محدود فراهم می‌کند و جامعه را به سمت سقوط اخلاقی سوق می‌دهد.

منبع: کانال کارگران _ معلمان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»