کارگران بازداشتی هفت تپه به قید وثیقه آزاد شدند!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شما غلط کردید همکاران ما را بازداشت کردید!

بر اساس خبرهای دریافتی، کارگران بازداشتی هفت تپه، حمید ممبینی، مسعود حیوری، ابراهیم عباسی و یوسف بهمنی، تحت فشار اعتراضات متحدانه، مستحکم و دندان شکن کارگران هفت تپه و حمایت های دیگر انجام شده و بر خلاف میل نهادهای قضائی و امنیتی حامی بخش خصوصی، به قید وثیقه ظالمانه پنجاه میلیون تومانی و به صورت موقت آزاد شدند.

باید به قدرت اتحاد و حمایت کارگران هفت تپه هزار بار آفرین گفت! درود بر شرافت و اتحاد شما همکاران که از عزیزان گروگان گرفته شده حمایت جانانه کردید و نام هفت تپه را باز هم سربلند تر کردید!

پرونده سازی علیه این عزیزان و فعالین، فقط و فقط تلاش برای مرعوب کردن حق خواهی کارگران هفت تپه است که قطعا این تلاش برای ارعاب نتیجه معکوس می‌دهد. همکاران ما را بازداشت کردند و ما تجمعات اعتراضی برپا کردیم. تلاش های مذبوحانه حسینی پویا دادستان خوزستان، شریعتی استاندار خوزستان، خاندان فاسد اسدبیگی، نظری دادستان شوش و مقامات امنیتی برای طولانی تر کردن دوره بازداشت این عزیزان از نظر ما دور نیست و پاسخ لازم را دریافت خواهد کرد!
*شما خیلی غلط کردید که نمایندگان ما را بازداشت کردید!*

پرونده مفتوحه علیه این عزیزان و سایر پرونده های قضایی باز شده علیه کارگران هفت تپه باید به سرعت مختومه شود و خاندان فاسد اسدبیگی باید به سرعت از هفت تپه بیرون انداخته شوند و ضمنا بازداشت و بابت تمام اختلاس ها و فساد ها و رشوه ها و نابود کردن هفت تپه و زندگی و معیشت هزاران خانواده، محبوس شوند.

همکاران عزیز، ابراهیم عباسی، یوسف بهمنی، حمید ممبینی و مسعود حیوری! خوش آمدید و قدمتان بر سر چشم ما ای دلاوران و شیران هفت تپه!

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف- چهارشنبه – ۱۴ آبان ۱۳۹۹
انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه!

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram