گفتگوی شاپرک شجری زاده با دوستان رنگین کمانی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

شاپرک شجری زاده عضو کارگروه زنان و برابری جنسیتی شورای مدیریت گذار گفتگویی را با سه تن از دوستان کنشگر برابری جنسیتی، امینا ماهر، امیرا ذوالقدری و امید ایروانی پور انجام داده و از آنان سوالاتی در مورد تبعیض مضاعفی که این دوستان  بخاطر گرایش جنسی خود در ایران تجربه کرده اند پرسیده است. همچنین این دوستان انتظارات خود را از حکومت آینده برای کسب حقوق برابر در دوران بعد از گذار از جمهوری اسلامی بیان کردند.

در ویدئوی زیر متن کامل این گفتگو را مشاهده می کنید.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram