درخواست شوراى مديريت گذار از نماينده عالى آلمان در شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى برگزارى جلسه فوق العاده در مورد جنايت هاى جمهورى اسلامى

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

دکتر کریستف هويسگن،

نماینده عالی جمهوری فدرال آلمان در شورای امنیت سازمان ملل متحد

 جناب آقای دکتر هويسگن،

 شهروندان عادی، سازمان های سیاسی و نهادهای مدنی به شورای امنیت سازمان ملل دسترسی ندارند. اما سالها پیش، تحت عنوان “Arria-Formula” فرصتی ایجاد شد تا شهروندان كشورى بتوانند به دعوت یکی از اعضای شورای امنیت خارج از متن شورای امنیت در محل سازمان ملل صداى خود را به جهانیان برسانند. در این رابطه می خواهيم از شما درخواست كنيم که به یکی از نمایندگان ما فرصت دهید تا نگرانی هایمان را به اطلاع اعضای دعوت شده شورای امنیت و سایر اعضای سازمان ملل که شما دعوت مى نماييد برسانيم.

در اجزا اين نكات مورد نظر ما هستند:

 اعدام سیستماتیک شرکت کنندگان در تظاهرات اعتراضی در ایران در آگوست ٢٠١٨ و اکتبر ٢٠١٩ ، در آخرين مورد بیش از ١٥٠٠ نفر كشته شدند.

 آزار و اذیت سیستماتیک ، احکام اعدام و سلب حقوق شهروندی برای معتقدين به مذهب بهائیت در ایران؛

 سرکوب ، بازداشت و اعدام سیستماتیک افراد متعلق به اقلیت های قومی در ایران؛

 حبس سیستماتیک و در مواردی حتى اعدام شهروندانی که به مسیحیت گرويده اند؛

 دستگیری سیستماتیک وکلائی که به وكالت شهروندان فعال سیاسی را پذيرفته اند؛

 آزار و اذیت و کشتار سیستماتیک فعالان مخالف در خارج از مرزهای كشور.

براى تشريح موارد نامبرده مشاور ارشد حقوقی ما، دکتر  کاوه موسوی ( داور بین المللی در دادگاه بین المللی داوری ، پژوهشگر همکار در دانشگاه آکسفورد، مستقر در آکسفورد انگلستان ) به صورت زنده یا کنفرانس اينترنتى حضور خواهند داشت.

 بسیار سپاسگزارم اگر به من بگویید که آیا امکان فعال سازی “فرمول Arria” برای شرح موارد ذکر شده در دوره باقی مانده عضویت آلمان در شورای امنیت سازمان ملل وجود دارد؟

با احترام

دکتر مهران براتى

از طرف شوراى مديريت گذار

امور بين المللى

دوم نوامبر ٢٠٢٠

https://iran-tc.com/en/home

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram