حسن شریعتمداری:‌ نقطه ثقل ایده گذار از جمهوری اسلامی بر مردم ایران تکیه دارد و نه بر سیاست های امریکا

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

آقای بایدن هم مثل ترامپ می گوید آماده مذاکره است، اما مسئله مهم این است که در ایران اصولا اجماعی برای آغاز مذاکرات وجود ندارد و حاصل شدن آن بسیار سخت است، صرف نظر از اینکه چه کسی در امریکا رئیس جمهور باشد.

ایشان در رابطه با تاثیر انتخابات امریکا بر تحولات ایران گفت: «نقطه ثقل ایده گذار از جمهوری اسلامی متکی بر مردم است، مردمی که راه خود را از جمهوری اسلامی جدا کرده‌اند و هیچ امیدی به اصلاح طلبان ندارند و از این نظام و سران آن متنفرند. بنابراین بطور کلی باید گفت که خانی می آید و خانی می رود و این انتخابات هر چند بر تحولات تاثیر دارد اما تاثیر آن درجه یک نیست و امید ما به مردم است که از این نظام عبور کنند.»

ایشان در ادامه افزود:‌ «بطور کلی آن عده ای که اطمینان به نفس کافی ندارند و یا ملت ایران را نمی شناسند، اثرات سیاست خارجی امریکا بر تحولات درونی کشورمان مبالغه آمیز می گیرند. البته هر چند این اثر مهم است و هر کس این را نبیند خودش را به نادانی زده است، ولی اثر تعیین کننده ای نیست.»

به اعتقاد آقای شریعتمداری تحریم ها در درجه اول معلول سیاست های جمهوری اسلامی بوده و هستند. امریکا علت این وضعیت نیست و علت اصلی همه این بحرانها ناهمسویی جمهوری اسلامی با تمدن امروز، فساد گسترده و ناکارآمدی این نظام می باشد.

ایشان در ادامه اظهار داشت: «آقای بایدن هم مثل ترامپ می گوید آماده مذاکره است، اما مسئله مهم این است که در ایران اصولا اجماعی برای آغاز مذاکرات وجود ندارد و حاصل شدن آن بسیار سخت است، صرف نظر از اینکه چه کسی در امریکا رئیس جمهور باشد.»

آقای شریعتمداری در انتهای این بخش از صحبت های خود گفت:‌ «عده ای هستند که اقتصادِ در حال اضمحلال جمهوری اسلامی برای آنها فرصت طلایی بوجود آورده است و از این راه درآمدهای نجومی کسب کرده‌اند. مافیاهایی بوجود آمده اند که دولت را در چنبره خود دارند. سپاهی وجود دارد که می داند مذاکره با امریکا به معنی مذاکره بر سر سرنوشت او در منطقه خواهد بود.

مشروح این گفتگو را در صفحه فیسبوک بی بی سی ملاحظه کنید.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram