جو بایدن و اصلاح طلبان تدارکاتچی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

اصلاح طلبان از طرد کلی از حاکمیت نگرانند و نمی خواهند بند ناف از قدرت مستقر ببرند. البته این رویکرد را در لعاب بازی در زمین امکانات و پرهیز از خشونت ورزی و… توجیه می کنند.

نویسنده: مطلب رسیده از مخاطب

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹

پیروزی جو بایدن در اردوگاه اصلاح طلبان داخلی و برخی محافل اصولگرا امید تحرک سیاسی تازه ای آفریده است و گمان دارند در انتخابات ۱۴۰۰ از طریق اتحاد با یکدیگر، شانس روی کار آوردن دولتی مرضی الطرفین، می توانند در حاکمیت ،نقش ایفا کنند. پس از حوادث دی۹۶ و آبان ۹۸، جناح های حاکمیت با طرد افکار عمومی روبرو شدند و انتخابات کم رنگ اسفند ۹۸ گویای این وضعیت بود.

جناح های تندروی اصولگرا البته به پشتوانه حمایت هسته سخت قدرت و بدون نیاز به آرای عمومی، همچنان یکه‌تاز امور حاکمیتی کشور هستند، با آمدن بایدن نیز تقسیم قدرتی با اصلاح طلبان و یا حتی بخش های معتدل و میانه اصولگرایی صورت نخواهد گرفت. دوره بایدن ،دوره تثبیت ساختار سیاسی متناسب با آنچه گام دوم انقلاب نامیده می شود، خواهد بود

اما اصلاح طلبان چرا امید دارند آمدن بایدن نقش آنها را بازی سیاسی حاکمیت پررنگتر کند؟ اصلاح طلبان از طرد کلی از حاکمیت نگرانند و نمی خواهند بند ناف از قدرت مستقر ببرند. البته این رویکرد را در لعاب بازی در زمین امکانات و پرهیز از خشونت ورزی و… توجیه می کنند.

آمدن بایدن احتمالا فرصتی فراهم می کند تا نقش تدارکاتچی دوم و نه دست اول به برخی از جریان های آنها داده شود. در این مدل برخی امتیازات اقتصادی به این بخش از اصلاح طلبان واگذار می شود اما به عنوان نقش حامل در چک حامل، مسئولیت ایفای نقش امنیتی یا … را انجام می دهند بدون آنکه خود نقش راهبردی در تعیین آن راهبرد یا سیاست داشته باشند.در حوزه سیاسی نیز چند پست معاونت یا مشاور در اختیار این جریان قرار خواهد گرفت و اجازه فعالیت برخی تشکل ها و رسانه ها نیز حفظ خواهد شد. اصلاح طلبان در این شرایط بیش از گذشته از حقوق اساسی ملت دور خواهند شد و نمایش تظاهر گونه آنها در حوزه تغییرات ساختاری آشکارتر می شود.

بایدن برای برآمدن اصلاح طلبان در قدرت نیامده است، پروژه مذاکره با حاکمیت را به مذاکره با جناح های آن ترجیح خواهد داد. اصلاح طلبان نیز نمی توانند با نردبان بایدن از مسیر اقبال عمومی عبور کنند. بقای اصلاح‌طلبان در حاشیه قدرت اتفاقا از مسیر ترک صحنه انتخابات به عنوان دالان تسخیر قوای دولت است. هرچند اجازه این فرصت نیز به آنها داده نخواهد شد اما اصرار بر این مسیر، تنگنایی برای هسته سخت قدرت ایجاد می کند که دیگر تمایل به تکرار آن ندارد. اصلاح طلبان همچنان که برخی از آنها پیشنهاد کرده اند، باید در لاک مشاور بدون تاثیر در راهبردهای حاکمیت فرو روند برآمدن بایدن اکنون مناسبترین زمان برای ایفای این نقش است.

منبع: کانال تلگرام حمید آصفی

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

«مقالات و دیدگاه های مندرج در سایت شورای مدیریت گذار نظر نویسندگان آن است. شورای مدیریت گذار دیدگاه ها و مواضع خود را از طریق اعلامیه ها و اسناد خود منتشر می کند.»