تشکلهای صنفی، دانشجویی و کارگری:‌ در صف دادخواهی جنایت حکومت ایران در کشتار مردم بی‌گناه در آبان ۹۸ قرار داریم

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

۱۱ تشکل صنفی، دانشجویی و کارگری و جمعی از دانشجویان دانشگاه‌های مختلف ایران در سالگرد آبان خونین اعلام کرده‌اند که در صف دادخواهی جنایت حکومت ایران در کشتار مردم بی‌گناه در آبان_۹۸ قرار دارند.

یک سال از کشتار جنایتکارانه زنان و مردان و حتی کودکان معترض به فقر و گرانی و گرسنگی گذشت. در جریان خیزش توده‌ای آبان ۹۸ تنها طی سه روز، روزهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ آبان هزاران نفر مورد آماج مستقیم گلوله قرار گرفته و به قتل رسیدند.

طبق برآورده‌هایی که از گزارش‌های بین‌المللی صورت پذیرفته بیش از ۱۵۰۰نفر در کف خیابان‌ها قتل عام شدند هزاران نفر نیز زخمی و بازداشت گردیدند.

ابعاد واقعی آن جنایت هنوز مشخص نگردیده است. حکومت از اعلام تعداد کشته شدگان در سطح خیابان‌ها و قتل بازداشت‌شدگان زیر شکنجه و همچنین تعداد بازداشت‌شدگان و مکان نگهداری آنها همچنان طفره می‌رود و حاضر به پاسخگویی نیست.

تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان خیزش آبان را زیر شکنجه وادار به اعتراف اجباری علیه خود کردند تا برایشان احکام اعدام صادر نمایند. آنان اعدام می‌کنند تا از مردمی که بیش از چهل سال است تحت ستم قرارگرفته اند انتقام بگیرند، اعدام می‌کنند تا وحشت پراکنی کنند، تا آبان را متوقف کنند اما نمی دانند برای مردمی که چیزی برای از دست ندارند مرگ بسیار شیرین تر از زندگی محقرشان است.

یک سال از آبان ۹۸ می‌گذرد. گرچه تا توانستند از خون جوانان و فرزندانمان ریختند اما این خون در تاریخ جریان دارد. خون محسن، نیکتا، نوید و سایر فرزندانمان هیچگاه خشک نخواهد شد. باید مسببین این کشتار عظیم و همه اعدام‌ها قتل‌های سیاسی محاکمه و مجازات شوند.

ما مردم به تنگ آمده از فقر و گرسنگی و مخالف سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام یاد جانباختگان آبان ۹۸ را در اولین سالگرد قتل عام‌شان گرامی خواهیم داشت چراکه این وظیفه ماست که راه معترضین آبان را ادامه داده و همراه خانواده های کشته شدگان دادخواه آنان باشیم.

۱۴/۸/۱۳۹۹

۱-انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۲-تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان
۳-دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
۴-دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان
۵-سندیکای نقاشان البرز
۶-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر تهران
۷-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه علامه تهران
۸-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه بهشتی تهران
۹-گروهی از فعالین و دانشجویان دانشگاه های هنر تهران
۱۰-گروهی از فعالین کارگری سقز
۱۱-گروهی از فعالین لغو کار کودکان

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram