در گفتگو با احمد رافت در برنامه ساعت صفر از شبکه تلویزیونی کلمه، سیاست های رئیس جمهور جدید امریکا در قبال جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram

در این برنامه آقایان محسن سازگارا، آرام حسامی از اعضای شورای مدیریت گذار، و علی افشار فعال سیاسی جمهوری خواه شرکت داشتند که در این گزارش به برخی از نظرات محسن سازگارا و آرام حسامی پرداخته خواهد شد و در انتها ویدیوی کامل این گفتگو نیز ارائه می شود.

محسن سازگارا:

بیشتر از اینکه ترامپ قابل سرزنش باشد که هست بدلیل نژادپرستی، بدلیل شارلاتانی، بدلیل دروغهایی که گفته و دهها موضوع دیگر پاره ای از رهبران حزب جمهوریخواه از او مقصرتر هستند. حزب ابراهام لینکلن نباید به  این روز بیفتد که رئیس مجلس سنای امریکا به هر قیمت از ترامپ دفاع کند. این رهبران کارهایی کردند که شایسته سیاستمداران استخوان دار و اصولی نبوده و خیلی با تاخیر عمل کردند. باید توی دهان کسی می زدند که شرایط  مهم انتخابات آزاد یعنی نوع رای دادن، نوع شمارش و بعد هم پذیرش نتیجه انتخابات که سه اصل مهم یک انتخابات آزاد است را قبول ندارد. امیدوارم رهبران این حزب به تکاپو بیفتند و اجازه ندهند که چهره دمکراسی امریکا مشوه شود، چون بیش از همه دیکتاتورهایی مثل خامنه ای و پوتین از آن بهره برداری خواهند کرد.

به نظرم بایدن در صد روز اول با تانی به سراغ برجام خواهد رفت. در درجه اول باید ببینیم وزیر خارجه ایشان چه کسی خواهد شد و به چه نسبت با اسرائیل نزدیکی داشته باشد. بایدن گفته به برجام بر میگردیم اگر ایران هم به تمام تعهدات برجامی اش عمل کند. این اگر راه دبه را باز می  گذارد. چون ایران دستکم مقدمه برجام را که تاکید میکند که از این پس جمهوری اسلامی در راستای تامین صلح و امنیت منطقه و دنیا همکاری می کند نقض کرده است. دلایل زیادی هست که ایران بعد از برجام دست از تامین مالی تروریسم در  منطقه و دنیا برنداشته است. بنابراین این راه را باز می گذارد که بایدن هم مثل ترامپ شرط و شروطی برای رفتن سر میز مذاکره بگذارد. از طرف دیگر بدلیل شناسایی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی دارند خیلی از تحریمها را ذیل سرفصل تحریم سپاه می برند. اگر این دو کار را ظرف این دو ماه با شدت و حدت ادامه بدهند، این مسئله تامین مالی تروریسم هم چیزی نیست که بایدن به سرعت بتواند آن را پاک کند.

محسن سازگارا در بخشی دیگر با اشاره به طرفداری از ترامپ یا بایدن در میان ایرانیان گفت:

استیصال ما مردم ایران اینجاست که دو بخش شده ایم. عده ای برای فقر اقتصادی طرفدار بایدن و عده ای دیگر برای رها شدن از دست حکومت طرفدار ترامپ شده اند. به نظرم هر دو گروه مطلق و درست نیستند. مشکلات حاکمیت ایران و جمهوری اسلامی که اینگونه مردم را آزار داده بالای هشتاد درصد آن از داخل ایران است و در داخل ایران هم حل می شود. امریکا درست است که کشور موثری است ولی اصل مشکلات ایران در داخل ایران است. مشکلات سیاست و اقتصاد ایران بدست مردم ایران حل خواهد شد فارغ از اینکه بایدن یا ترامپ سر کار باشد.

آرام حسامی نیز در این گفتگو اشاره کرد که:

با وجود تمام مشکلات این انتخابات نشان داد که گسلهای عظیمی در جامعه امریکا وجود دارد. اولین گسل، از یک طرف گسل ناحیه ای بین شرق و غرب امریکا با وسط و بالا و پایین امریکاست. گسل دوم بین شهر و روستاست. گسل سوم گسل نژادی بین سفیدپوستان و رنگین پوستان بخاطر سابقه نژاد پرستی و عدالت اجتماعی  مخصوصا در میان سیاهپوستان است. گسل چهارم گسل ایدئولوژیک است که در مسائل فرهنگی رخنه کرده است. بنابراین چالشهای روبروی بایدن بسیار عظیم هستند. از یک نظر جامعه دوقطبی تر شده و از نظر دیگر بایدن  رای بسیار بالایی را آورده که می تواند حل این گسلها را از همان روز اول در دستور کار دولت خود قرار بدهد. آقای بایدن و خانم هریس سالها در سیاست فعال بوده اند و می توانند این گسلها را ترمیم کنند. در مورد سیاست خارجی هم بگمانم امریکا به تعهدات بین المللی اش بر خواهد گشت.

مشروح این گفتگو را در زیر مشاهده کنید:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram